Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID10
TitleYAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE BAŞARILI DENEYLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ ?
Author(s)Author #1
Name: Cagatay Catal
Org: TUBITAK
Country: TURKEY
Email: cagatay.catal__at__bte.mam.gov.tr

Author #2
Name: Banu Diri
Org: Yildiz Technical University
Country: TURKEY
Email: banu__at__ce.yildiz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDeneysel Yazılım Mühendisliği, Empirik Yazılım Mühendisliği, Deney.
AbstractYazılım Mühendisliği disiplini içerisinde, yaygın olarak kabul gören fikirlerin çoğunun kesinliği söz konusu değildir. Günümüzde; deneysel verilerle desteklenen nesnel bilgiler yerine, pazarlama stratejisi başarılı olan fikirlerin yaygınlık kazanmış olduğunu görmekteyiz. Her geçen gün yeni bir programlama paradigması, geliştirme aracı ya da yöntem ortaya çıkmakta ve bu yaklaşımların yararları öncekileriyle deneysel olarak karşılaştırılmadan yazılım sektöründeki popülerliğine bağlı olarak kabullenilmektedir. Yazılım Mühendisliğinin geçen 40 yıla rağmen yeterli olgunluğa erişememesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu tür deneysel çalışmaların yeterince yapılmamasıdır. Araştırmacıların eğitimleri sırasında bu kapsamda bilgilerin sunulmaması; bu tür deneylerin ülkemizde gerçekleştirilmemesine, gerçekleştiği durumda ise yeniden üretilebilir ve başarılı deneylerin oluşmamasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Yazılım Mühendisliği için deneylerin önemi, ne tür bir süreçle gerçekleştirilmesi gerektiği ve başarılı deneysel Yazılım Mühendisliği çalışmalarının raporlanma şekli konusunda bilgiler sunulmaktadır. Ülkemizde Yazılım Mühendisliği alanında çalışma yapan araştırmacıların deneylere daha fazla ilgi göstermesi sayesinde, ulusal yazılım sektörümüzün hızlıca değişen süreç ve teknolojik eğilimlerden olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanacaktır. Aksi halde Yazılım Mühendisliği uygulayıcıları; gittikçe artan yaklaşımlar, yöntemler, araçlar ve teknikler ortamında, nesnel deneysel veriler yerine modaya uyarak seçimlerini gerçekleştirebilir ve ulusal bir yazılım krizi doğabilir.
Topics• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 10.doc (221KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC