Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID101
TitleÖğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri
Author(s)Author #1
Name: Başak Akteke-Öztürk
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: bozturk__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Fatih Arı
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ari__at__metu.edu.tr

Author #3
Name: Okan Kubuş
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: okubus__at__metu.edu.tr

Author #4
Name: Tarkan Gürbüz
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: tarkan__at__metu.edu.tr

Author #5
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kürşat__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsÖğretim Teknolojileri Destek Ofisi, Üniversite Eğitimi, Teknoloji Kullanımı
AbstractToplumsal dönüşümün önemli unsurlarından biri olan üniversitelerin teknolojiyi öğretimde kullanmada ve geliştirmede öncülük etmesi, toplumların bu teknolojilere adaptasyonu ve bilgi toplumunun oluşturulması için önemlidir. Türkiye’de yüksek öğretimde yeni teknolojilerin kullanımının hala istenildiği düzeyde gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bu noktada üniversitelerde kurulacak Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri, ihtiyaçlara ve sorunlara sistematik çözümler bulunabilmesini sağlayacaktır. Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri, yeni öğretim teknolojilerinin eğitimde yaygın ve doğru olarak kullanılabilmesi için ve öğretim üyelerinin bu teknolojileri kullanabilir hale gelerek pedagojik yetilerini de artırması ile birlikte derslerin etkin hale getirilmesi için gereken desteği verecek birimlerdir. Üniversitelerin ülkedeki eğitim ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirerek dünyada yaşanan gelişmeye katkıda bulunması bu birimlerin yapacağı çalışmalarla daha mümkün olabilecektir.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• e-ogrenme
• Acik Kaynak Ders Araçları
Comments
Paper 101.pdf (283KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC