Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID102
Title5651 SAYILI KANUN VE BU KANUN ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İKİNCİL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: Ayhan Tözer
Org: Telekomünikasyon Kurumu
Country: Türkiye
Email: atozer__at__tk.gov.tr

Author #2
Name: Güneş Koca
Org: Telekomünikasyon Kurumu
Country: Türkiye
Email: gkoca__at__tk.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsErişim Sağlayıcı, İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, İnternet Kafe, Katalog Suçlar, Yükümlülük ve Sorumluluklar
AbstractBilindiği gibi 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23 Mayıs 2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun gereğince internet hizmetleri kapsamında içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcılar ile dilimize internet kafe olarak yerleşmiş olan toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadeleye ilişkin esas ve usullerin genel çerçevesi belirlenmiştir. Kanun’un yürürlüğe girmesini müteakip özellikle internet ortamında yapılan yayınlar aracılığıyla işlenen suçların daha kolaylıkla işlenebildiği internet kafelerin hizmet verimi ile ilgili ikincil düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu konuda hazırlanan Yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada öncelikle anılan Kanunla ilgili genel bir değerlendirme yapılmakta ve katalog suçlarla ilgili bazı hususlara değinilmektedir. Müteakiben “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”, “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ele alınarak, söz konusu Yönetmeliklerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Topics• Zararli Icerik ve Sansur
• Bilisim Hukuku
Comments
Paper 102.pdf (142KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC