Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID103
TitleProgramlama Eğitiminde Motivasyon
Author(s)Author #1
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsProgramlama ve programlama dilleri, Programlama eğitimi, Motivasyon
AbstractMotivasyon, öğrenenlerin ders içerisindeki etkinliklere başlayıp devam ettirme istekleri olarak tanımlanabilir. Güncel öğrenme kuramları motivasyonun öğrenme için önemine vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte literatür tarandığında programlama eğitiminde öğrencilerin motive edilmesi konusunda yapılan çalışmaların hemen hemen olmaması dikkat çekicidir. Programlama eğitiminde öğrencileri motive eden unsurlar bu çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Çalışmada kullanılan veriler Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde programlamaya giriş niteliğindeki “Programlama Dilleri I” dersini alan 2. sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Öğrencilere dönem sonunda aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:

Bu derste programlamayı öğrenirken karşılaştığın güçlükler, sorunlar, problemler nelerdi?
Bu dersin hangi yönleri senin motivasyonunu yüksek tuttu ve derse devam etmeni sağladı?
Bu dersin hangi yönleri senin motivasyonunu azalttı ve derse devam etmemene neden oldu?
Derse devam ederken not faktörünü gözönünde bulundurdun mu? Neden bulundurdun, ya da neden bulundurmadın?
Bu dersten yüksek notla geçmek senin için önemli miydi?
Bu derste en çok sevdiğin 3 etkinlik ya da şey neydi?
Bu derste en çok sevmediğin 3 etkinlik ya da şey neydi?

Ön analizler göstermektedir ki diğer unsurlar arasında dersin eğlenceli unsurlarla canlı tutulması öğrencileri motive eden unsurların başında gelmektedir. Ek olarak konuların aktarılmasında anlatımın hikayelendirilmesi, ilginç örneklerin kullanılması ve günlük hayattan verilen somut örnekler de motivasyonu sağlayan diğer önemli unsurlardır. Genel olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme bileşenlerinin öğrenci motivasyonunu yüksek tuttuğu gözlenmiştir. Not konusunda değişik görüşler olmasına rağmen büyük bir çoğunluk genel olarak sistemin öğrenci notlarına verdiği öneme değinmiştir. Oturumda bu bulgular tartışılıp ek olarak öğrenciler tarafından motivasyonu artırdığı ifade edilen ders içerisindeki örnek etkinlikler katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Topics• Temel Bilisim Egitimi
Comments
Paper 103.doc (28KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC