Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID104
TitleGELENEKSEL İŞLETME ANLAYIŞINDAN E-İŞLETME ANLAYIŞINA GEÇİŞTE YAŞANAN PROBLEMLER
Author(s)Author #1
Name: Kadriye Ergün
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kergun__at__sakarya.edu.tr

Author #2
Name: Gültekin Çağıl
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: cagil__at__sakarya.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGeleneksel işletme, e-işletme ,e-dönüşüm, e-iş
Abstractİletişim ve bilişim teknolojileri ve buna bağlı olarak bilgisayar uygulamalarındaki gelişmeler yeni yaklaşımların ve çözümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum işletmeleri de etkilemiştir. Günümüzün rekabetçi koşullarında varoluşlarını devam ettirmek isteyen işletmeler, süreçlerinin yeniden tasarlanması için bilgi çağının avantajlarından faydalanarak bir dönüşüm yaşamaktadırlar. Dönüşümün sonuçlarından birisi de süreçlerin elektronik hale gelmesiyle oluşan elektronik işletmelerdir (e-işletme). İşletmelerin bu dönüşümü sırasında organizasyonel yapı, teknolojik altyapı, güvenlik gibi nedenlerden dolayı zorluklar yaşanmaktadır. Bu çalışmada geleneksel bir işletme yapısından e-işletme yapısına geçişteki problemler ele alınmıştır.
Topics• E-iş, e-ticaret, M-ticaret
Comments
Paper 104.doc (145KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC