Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID108
TitleYAZILIM PROJELERİNDE GÖZDEN GEÇİRMELERİ BAŞARISIZ KILAN FAKTÖRLER
Author(s)Author #1
Name: Mehmet ÖZBEK
Org: TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Country: TÜRKİYE
Email: mehmet.ozbek__at__bte.mam.gov.tr

Author #2
Name: Ayşegül KURT
Org: TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Country: TÜRKİYE
Email: aysegul.kurt__at__bte.mam.gov.tr

Author #3
Name: Ali GÜRBÜZ
Org: TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Country: TÜRKİYE
Email: ali.gurbuz__at__bte.mam.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsGözden Geçirme, Yazılım Testleri, Yazılım Projeleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü.
AbstractTüm projelerde olduğu gibi yazılım projelerinde de proje yaşam döngüsü boyunca çeşitli hatalarla karşılaşılır. Bu hataların proje takvimini ve proje sürecini etkilemesi doğal olarak istenmez. Bu hataların tespit edilmesi ve azaltılması için gözden geçirmelerin oldukça büyük katkısı olmaktadır.
Geliştirilen yazılımların kendilerinden beklenen davranışları göstermesi, içerisinde hatalar barındırmaması için temelde yazılım testleri gerçekleştirilir. Yazılım testleri yazılım yaşam döngüsünün ileri aşamalarında gerçekleştirilmeye başlandığından, ileri aşamalarda tespit edilen hataların düzeltilmesi projeye ek zaman, iş gücü ve maliyet getirecektir. Bu nedenle, hataların yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken safhalarından itibaren tespit edilmesi, gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla uygulanan yöntem “gözden geçirmeler” dir.
Yazılım projelerinde gözden geçirmelerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Başarılı bir gözden geçirme süreci için dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Bu çalışma kapsamında yazılım projelerinde gözden geçirmeleri başarısız kılan faktörler incelenmiştir. Hataların tespiti için kullanılan yazılım testleri bu çalışma kapsamında değildir.
Topics• Yazılım Mühendisliği
• Yazilim Stratejisi
Comments
Bildirimizde, içeriği yetiştirmemize rağmen, yazım formatı düzeltmelerine ihtiyaç var. 31 Aralık tarihini geçirmemek için bu ilk hali ile upload  yapıyoruz. En geç 3 Ocak'ta final halini yeniden upload edeceğiz. 
Paper 108.pdf (263KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC