Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID109
Titlee-arşiv
Author(s)Author #1
Name: Nizamettin Oğuz
Org:
Country:
Email: noguz__at__basbakanlik.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsArşiv, e-arşiv,
AbstractÜlkemizde bulunan tarihi ve modern arşivlerin, günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çok daha geniş kitlelere hızlı ve sağlıklı olarak hizmete sunulması çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir.
AB kriterleri, Bilgi edinme Hakkı Kanununun yürürlüğe girmesi, elektronik imza kanunu ile bunun sonucu e-belgenin kullanılabiliyor olması gibi olması gibi etkenler e-arşiv’e olan ihtiyacı artırmıştır. Bunun sonucu birçok arşiv kurumu veya kamu kurumu arşivlerini kolay erişilebilir hale getirmek için olağanüstü çabalar sarf etmekte.
Devlet Arşivleri genel Müdürlüğünün arşiv portalı üzerinden tüm arşivlere erişim mümkün hale getirilerek bu arşivlere ihtiyacı olanların çalışmaları kolaylaştırılarak araştırmaları hızlandırılabilecek ve bilimsel çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasına imkân verilebilecek.
Avrupa ve diğer ülkeler arşivlerinde de uzun zamandır arşiv çalışmaları devam etmekte ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Ülkemizden bu çalışmalara örnek olarak başta Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarihi Arşivi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Millî Savunma Bakanlığı Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı ATASE, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir, Bursa gibi kentler başta olmak üzere oluşturulan kent arşivleri örnek olarak verilebilir. Bu arşivlerden bir kısmında çalışmalar ya yeni başlamış ya da son aşamaya gelmiş durumda.
Dünyada benzer örnekleri bulunan bu çalışmalarda ülkemizde arşiv çalışmalarının öncülüğünü yapan tüm arşivlerimizde ve Devlet Arşivleri genel Müdürlüğünde devam eden çalışmalar ile bu güne kadar gerçekleştirilenler hakkında katılımcılara bilgi aktarılacak.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• e-ogrenme
• Elektronik Kütüphaneler
• e-devlet, kamu yonetimi ve yonetisim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC