Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID112
TitleHİPERMEDYA ORTAMLARINDA ÜÇ NAVİGASYON SİSTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s)Author #1
Name: Ali GÖK
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gokali__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Gülsüm GÖK
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: arazg__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKullanılabilirlik, Navigasyon Sistemleri, Hipermedya
AbstractKullanılabilirlik, insan bilgisayar etkileşimi için ana konulardan birisidir ve bir çok boyuta sahiptir. Bundan dolayı hipermedya ortamlarındaki navigasyon sistemlerinin kullanılabilir olabilmeleri için verimli ve düşük hata oranına sahip olması gerekir. Tasarımcılar tarafından kullanıcılara gerekli bilgilerin uygun ortamlarda ve düzende verilebilmesi için, kullanıcıların navigasyonel özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. Hipermedya ortamlarında en sık karşılaşılan promlemlerden bir tanesi de kullanıcının ortam içerisinde yolunu kaybetmesidir. Bu noktada, kullanıcının bir hipermedya ortamında yolunu kaybetmesin ana sebeplerinden birisi; karışık, tutarsız ve anlaşılmaz navigasyon sistemlerinin hipermedya ortamlarında kullanılması olarak ileri çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada alan yazında öne çıkan üç farklı navigasyon sisteminin kullanılabilirliği; doğru hedefe ulaşma ve görev tamamlama süresi aracılığıyla karşılaştırılacaktır.
Topics• e-ogrenme
• Yazılım Geliştirme Ortamlari
Comments
Paper 112.doc (43KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC