Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID115
TitleİNŞAAT PROJELERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİ
Author(s)Author #1
Name: Hakan Kuşan
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TURKEY
Email: hkusan__at__ogu.edu.tr

Author #2
Name: Osman Aytekin
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TURKEY
Email: oaytekin__at__ogu.edu.tr

Author #3
Name: İlker Özdemir
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TURKEY
Email: iozdemir__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsrisk yönetimi, risk analizi
AbstractHızla değişen, gelişen ve her geçen gün küreselleşen dünyamızda, teknolojik, ekonomik ve politik değişimler dolayısıyla her geçen gün artan belirsizlikler ve riskler, firmaların alacağı karar mekanizmalarında etkin rol oynamaktadır. İnşaat işinin doğasında var olan risklere bakıldığında, riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve tepki verilmesi için kullanılan yönetim tekniklerinin bu endüstride yalnızca son on yılda kullanılmaya başlamış olması şaşırtıcıdır.

Risk yönetimi ürünün düşünce aşamasından başlayarak müşteriye bir ürün olarak sunulabilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan bir süreçtir. Risk yönetiminin hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematik yapı veya belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri daha kabul edilebilir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz.

Bu çalışma kapsamında risk yönetimi ve analizi konusunda kullanılan yazılımlar ve literatürde yer alan modeller genel olarak incelenmiştir. Projelerde karşılaşılan ve çoğu zaman sözel olarak ifade edilen risklerin, proje üzerindeki etki büyüklüğünün belirlenmesi için bulanık mantık, AHP vb. gibi yöntemlerin risk analiz ve yönetim modellerinde son yıllarda daha fazla kullanılabilir hale geldiği tespit edilmiştir. Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte proje süresince risklerin tanımlanması, analiz edilmesine olanak kılacak ve kullanıcıların yönetim işlemlerini sistematik olarak izleyebilecekleri yazılımların geliştirildiği, risk yönetimi konusunda daha bilinçli ve aktif bir rolün üstlenildiği görülmektedir.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper 115.doc (39KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC