Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID116
TitleTÜRKÇE METİNLER İÇİN HECE TABANLI KONUŞMA SENTEZLEME SİSTEMİ
Author(s)Author #1
Name: Rıfat AŞLIYAN
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: rasliyan__at__yahoo.com

Author #2
Name: Korhan GÜNEL
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kgunel__at__adu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKonuşma Sentezleme Sistemi, Türkçe Konuşma Sentezleme Sistemi, Hece Tabanlı Sentezleme Sistem, TD-SOLA.
AbstractBu çalışmada, Türkçe metinlerin insan sesine dönüştürülmesi suretiyle bir konuşma sentezleme sistemi geliştirilmiştir. En küçük ses birimi olarak Türkçe dilinin doğal yapısı gereği heceler kullanılmıştır. Bu nedenle çalışmanın ilk aşamasında Türkçe metni heceleyen bir algoritma TASA (Turkish Automatic Spelling Algorithm) tasarlanmış ve C++ dili kullanılarak beş farklı derlem üzerinde test edilmiştir. Hatalı heceleme oranı yaklaşık %0 olarak gözlemlenmiştir. Böylece, Türkçede var olan heceler tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında her bir hece bir konuşmacı tarafından seslendirilerek ve önişlemden geçirilerek wav dosyası olarak hece ses veritabanına dahil edilmiştir. Çalışmanın en son aşamasında, sistemin kullanıcı arabirimine eklenen metin TD-SOLA algoritması kullanılarak seslendirilmiştir. Bu metindeki sözcükler önişlemden geçirilerek hecelere ayrılmıştır ve her bir heceye karşılık gelen ses dosyaları birbirine eklenerek sözcük ses dosyası elde edilmiştir. Sözcük ses dosyaları da eklenerek cümle ses dosyaları oluşturulup seslendirilmiştir. Sistem, Degradation Mean Opinion Score (DMOS) algısal yöntemi kullanılarak test edilmiştir ve aldığı puan 3.85 olmuştur.
Topics• Yeni Teknolojiler
Comments
Paper 116.doc (503KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC