Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID118
TitleEĞİTSEL İÇERİKLİ WEB SİTELERİNİN STANDARDİZASYON KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI
Author(s)Author #1
Name: Ünal ÇAKIROĞLU
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: cakiroglu__at__ktu.edu.tr

Author #2
Name: Yaşar AKKAN
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: akkanyasar61__at__ktu.edu.tr

Author #3
Name: Ayça ÇEBİ
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aycacebi__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsWeb Tabanlı Öğretim, Web Siteleri Standartları, Eğitsel Siteler
Abstract Günümüzde eğitim amaçlı hazırlanmış olan yerli, yabancı bir çok web sitesi mevcuttur. Hazırlanan bu siteler bir takım eksiklikler içerdiğinden zaman zaman bu sitelerden istenen verim alınamamaktadır. Bu tür web sayfaların analiz edilmesinde kullanılan, herhangi bir kurum tarafından geliştirilmiş ve kabul edilmiş standartlar yoktur. Bu durum web sayfalarının hazırlanmasında herkesin kendi fikrine göre bir tasarım geliştirmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada eğitsel içerikli web sayfalarının standardizasyonunu belirlemek amacıyla pedagojik, içerik, tasarım, arayüz, teknoloji ve güvenlik başlıkları altında kriterler belirleyerek, bu kriterlere göre bazı eğitsel içerikli web sayfalarını incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda eğitsel içerikli sitelerdeki eksiklikler ortaya çıkarılmış ve belirlenen kriterlerin kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır.
Topics• e-ogrenme
Comments
Paper 118.doc (348KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC