Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID13
TitleANESTEZİ DERİNLİĞİ İÇİN KULLANILAN PARAMETRELERİN ETKİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Hamdi Melih Saraoğlu
Org: Dumlupınar University
Country: Turkey
Email: saraoglu__at__dpu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAnestezi Seviyesi, Anestezi Derinliği, Sistolik Basınç, Diastolik Basınç, Nabız, Yapay Sinir Ağı
AbstractBu çalışma operasyonlarda hastalara ait sistolik basınç, diastolik basınç, nabız ve yaş gibi parametrelerin değerlendirilip bu parametrelerin anestezi seviyesi üzerine etkilerini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Farklı parametre kombinasyonlarından hangisinin etki seviyesinin fazla olduğunu belirleyebilmek için geriyaymalı Yapay Sinir Ağı kullanılmıştır. Sonuç olarak; hastalara uygulanacak anestezi oranının belirlenmesinde sistolik basınç, diastolik basınç ve nabız parametrelerinin dikkate alınmasının gerekliliği belirlenmiştir.
Topics• Tıp Bilişimi
Comments
Paper 13.doc (185KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC