Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID133
TitleORTA ÖLÇEKLİ TRAFİK AĞLARININ GELİŞTİRİLEN BİR YAZILIM İLE SİMÜLASYONU VE ANALİZİ
Author(s)Author #1
Name: Ercüment YILMAZ
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: Türkiye
Email: ercument__at__ktu.edu.tr

Author #2
Name: Cemal KÖSE
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: ckose__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTrafik Simülasyonu, Mikroskobik Simülasyon Yaklaşımı, Sinyalizasyon
AbstractBu çalışmada karayollarındaki trafik akışını modelleyerek bu modelin bilgisayar ortamında simülasyonunu gerçekleştiren bir yazılımın üretilmesi hedeflenmiştir. Trafik sistemlerindeki araç akışlarını iyileştirmek amacı ile değişik trafik mühendisliği çözüm teknikleri geliştirilmiştir. Geliştirilen tekniklerin trafik simülasyon yazılımları aracılığı ile test edilebilmesi sayesinde zaman, maliyet ve iş gücü kaybı olmaksızın simülasyon yazılımınca uygulanabilirliği kabul edilmiş çözümler mevcut trafik şebekeleri üzerine uygulanabilmektedir.
Geliştirdiğimiz yazılımda simülasyonlar için kullanılan çözüm üretim yöntemlerinden mikroskobik ya da diğer adıyla ayrık-sürekli yaklaşım esas alınmıştır. Çalışmada, simülasyonda hedef olarak orta ölçekli trafik şebekeleri modellenmiş ve verilen farklı test ve sinyalizasyon parametreleri yardımı ile simülasyondan elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanmıştır. Bu sonuçların karşılaştırılması sayesinde orta ölçekli trafik şebekeleri için trafik sıkışmalarını önleyecek uygun çözümlerin bulunması hedeflenmiştir.
Topics• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 133.doc (1204KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC