Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID134
TitleE-Ticaret Eğitimi: İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu E-Ticaret Dersi Uygulaması
Author(s)Author #1
Name: Şafak Yüksel
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: safakyuksel__at__aydin.edu.tr

Author #2
Name: Gökhan Erdemir
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gokhanerdemir__at__aydin.edu.tr

Author #3
Name: Dr.Kadir DABBAGOĞLU
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kadirdabbagoglu__at__anadolubil.edu.tr

Other Author(s)
Keywordse-ticaret, e-ticaret eğitimi
AbstractSon on yılda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler insanların gündelik alışkanlıklarını değiştirecek boyutlara ulaşmıştır. Ortaya çıkan yeni teknolojiler ve ürünler aynı zamanda adaptasyon sorununu da beraberinde getirmiştir. İnternet teknolojisinin ticari amaçlarla kullanılmaya başlanması ve beraberinde getirdiği avantajlar tüketicileri ve üreticileri geleneksel anlamdaki ticari alışkanlıklarını belli ölçülerde değiştirmeye yöneltmiştir. Söz konusu değişime hızlı ayak uydurulabilmesi için akademik anlamda konuyla ilgili eğitim verilmesi bir zaruret halini almıştır. Akademik eğitim veren kuruluşlar konuya ilişkin gerekliliği ve oluşan talebi karşılamak amacıyla e-ticaret (elektronik ticaret) dersleri vermeye başlamıştır. Ancak konunun henüz yeni olması, çok geniş alana hitap etmesi dersin içeriği ve işlenişi açısından bir takım zorlukları beraberinde getirmiştir. Birbirinden farklı bölümlerde okutulan dersle ilgili işlenen konuların küresel anlamda bir standardizasyonundan bahsetmek mümkün değildir. Yapılan bu çalışmada, farklı bölümlerde okutulan e-ticaret dersinin ortak bir çatı altında toplanması amaçlanmaktadır. Çağın ve teknolojinin gereklerine göre yeniden organize edilerek farklı bölümlerdeki farklı ihtiyaçları karşılayabilecek bir müfredat oluşturulması hedeflenmiştir. Oluşturulan bu program çerçevesinde Istanbul Aydın Üniversitesi’nde okutulmakta olan E-Ticaret dersini alan öğrencilerin başarı durumları bölümsel ve genel bazda ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• E-iş, e-ticaret, M-ticaret
• Temel Bilisim Egitimi
Comments
Paper 134.doc (214KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC