Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID138
TitleGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OTOMASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Author(s)Author #1
Name: Osman Aytekin
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: oaytekin__at__ogu.edu.tr

Author #2
Name: İlker Özdemir
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: iozdemir__at__ogu.edu.tr

Author #3
Name: Hakan Kuşan
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: hkusan__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsPlanlama Aşamaları, Stratejik Planlama, Taktik Planlama,Bilgisayar Destekli İnşaat, Bilişim Teknolojileri
AbstractYapıda özdevinim konusunda önemli hususlardan biri de Bilgisayar Destekli İnşaat (BDİ) olanaklarının araştırılmasıdır. BDİ’yi başarabilmek için stratejik ve taktiğe dayalı geliştirme çalışmalarının ve bilişim teknolojilerinin (BT) bir arada düzenlenmesi gerekmektedir. Bilgisayarın katılımıyla gerçekleşecek planlama çerçevesiyle ilgili stratejik düşüncelerden biri de bu konuya inanmak yada cesaretle yaklaşmaktır. Rekabetçi ekonomide geniş iş hayatının bağlı olduğu planlama aşamaları genelde ödüllendirme, fırsat yaratma ve uygun işe yerleştirme biçiminde tanımlanmakta ve bunlarla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, söz konusu planlama aşamalarının yapıda nasıl kullanılabildiği hususunda yapılan bir ön incelemenin sonuçlarını vermektedir. Çalışma, sözü edilen aşamada, kavramsal planlama çerçevesini gösteren örnekleri ele almaktadır.

Yapım işlerinde otomasyon için duyulan gereksinimlerin karşılanması, talep sahipleri ve müşteriler tarafından ve dünyanın bazı kesimlerinde uzman yapım işletmelerinde orta konan kalite artırımı ve zaman kazanç çalışmalarıyla, gittikçe artan talepleri karşılamakla mümkün olabilmektedir. Otomasyona yönlenişte bir kavram da onun uygulanmasında kullanılan Bilgi Teknolojisi (BT) olmuştur. BT, birçok yönüyle ve tüm ortak çabalarla, bir amaç olarak, otomasyonda Bilgisayar Destekli İnşaat (BDİ) uygulamaları için kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çerçevesi diğer iş sektörlerinde kapsamlı olarak planlanarak kullanılan BT’nin inşaat sektöründe de stratejik olarak nasıl uygulanabileceğini göstermektir. BDİ’da araştırma ve pratik uygulamalar taktik ve stratejik gelişmeleri de gerektirmektedir. Burada taktik konularla ilgili teknolojik gelişmeler tartışılmaya çalışılmıştır.

BDİ, üzerinde yoğun biçimde çalışmakta olduğumuz ve fakat ona ulaşmak için çözmemiz gereken pek çok, değişik problemlere sahip olan ve bizim de çok iyi tanımamız gereken bir amaçtır. Bu konular, teknolojinin getirdiği problemleri ve bunların bütününün nelerden oluştuğunu kapsamaktadır. Bu, bizim halihazırda üzerinde ortak çabalarımızın yoğunlaştığı bir alandır. Biz, bu konulardaki sorulara ileri düzeyde ve geniş kapsamlı cevapları vermekte ve çözümler geliştirmekte yetkili olmak zorunda bir kesimiz. Kendimize sormamız gereken üç önemli soru, nerede, niçin ve kim olmalıdır. Bu çalışma, diğer sorulabilecek alternatif taktik soruların cevaplarının ne olabileceği, sürekli cevapsız kalabileceklerin neler olabileceği hakkında bazı ip uçlarını sunmayı amaçlamaktadır.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper 138.doc (32KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC