Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID152
TitleKURUMLARDA BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN UYGULANMASI
Author(s)Author #1
Name: Mehtap Çetinkaya
Org: LOSTAR BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
Country: İSTANBUL
Email: mehtapcetinkaya__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemi, BGYS ISO/IEC 27001:2005
AbstractBu bildiri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin (BGYS) uygulandığı şirketlerdeki çalışmaları konu almaktadırlar. ISO/IEC 27001:2005 standartına uygun olarak dokümante edilmiş bir BGYS için gerekli faaliyetlerin neler olduğu, nasıl uygulandığı, uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve iş sürekliliğinin sağlanmasında izlenen yöntemlerin, mümkün olduğunca açık şekilde anlatılması kurumlara ve bilgi güvenliğiyle ilgili çalışanlara yardımcı olacaktır.

Bildiride, birinci ve ikinci bölümlerde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve bu konuda geliştirilen ISO 27001 standartının içeriği anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, ISO 27001 standartı uygulamak isteyen şirketlerde uygulamaya başlamadan önce ve sonraki yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Son bölümde ise, yönetim sistemi kurulmuş olsa bile güvenliğin ve iş devamını sağlamak üzere geliştirilen iş sürekliliği planlarına yer verilmektedir.
Topics• Güvenlik Sistemleri
Comments
Paper 152.doc (178KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC