Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID158
TitleKablosuz Algılayıcı Ağlarda Devingen Kapsama Sorunu için Evrimsel Algoritma
Author(s)Author #1
Name: M. Aykut YİĞİTEL
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aykut.yigitel__at__boun.edu.tr

Author #2
Name: Tolga Tolgay
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: tolga.tolgay__at__boun.edu.tr

Author #3
Name: Cem Ersoy
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ersoy__at__boun.edu.tr

Other Author(s)
Keywordskablosuz algılayıcı ağlar, enerji etkin kapsama
AbstractAlgılayıcı teknolojisi ve kablosuz iletişimdeki gelişmeler, Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) cazibe merkezi olmasını sağlamıştır. Bir KAA, düşük fiyatlı ve enerjili birçok küçük algılayıcından oluşur. Bu algılayıcılar, fiziksel bilgileri toplar ve bir merkeze gönderirler. Merkezdeki tüm bu veriler işlendiğinde, genel bir resim oluşturulabilir.
KAA’ları değerlendirmek için birçok kıstas kullanılabilir. (ör. Kapsama alanı, enerji tasarrufu, güvenilirlik, yaşam süresi ve gecikme). Fakat, bu küçük algılayıcıların birçoğu (güneş enerjisi, devinim vs. ile yeniden doldurulabilenler hariç) üzerlerindeki pillerden enerji sağlarlar ve bu piller tükendiğinde, yeniden doldurmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, bu saydığımız kıstaslardan en önemlisi KAA’ın enerji verimliliğidir.
Bizim çalışmamızın amacı, mevcut KAA’lardaki algılayıcıların, bir kısmını uyanık tutup, geriye kalanları uyutmak suretiyle ağın enerji verimliliğini arttırmak ve bu verimliliği sağlarken mümkün olduğunca çok bölgeyi kapsamaktır.
En az algılayıcı uyanık tutarak en fazla alanı kapsamak ve böylece enerji tasarrufu sağlayıp ağ ömrünü uzatmak amacıyla evrimsel bir algoritma yazdık. Bulduğumuz sonuçları kurduğumuz matematiksel model yardımıyla, bir eniyileştirici (optimizer) sonuçları ve kısmen bizden once yapılan işlerle karşılaştırdık.
Topics• Mobil Aglar ve Uygulamalar
Comments
Paper 158.pdf (367KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC