Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID160
TitleYapay Zeka Uygulamalarının İnşaat Sektöründeki Risk Yönetimi Üzerine Etkilerinin Kronolojik Olarak Araştırılması
Author(s)Author #1
Name: Garip Önder Özen
Org: Middle East Technical University
Country: Turkey
Email: gariponder__at__yahoo.com

Author #2
Name: Ali Murat Tanyer
Org: Middle East Technical University
Country: Turkey
Email: tanyer__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsRisk yönetimi, yapay zeka, çok aracılı sistemler
AbstractBu çalışmada bişilim teknolojilerindeki önemli konulardan olan yapay zeka uygulamalarının inşaat sektöründe risk yönetimini nasıl etkilediği incelenmiştir. Yöntem olarak inşaat sektöründe risk yönetimi üzerine yapılmış olan doktora tezleri araştırılmış, zaman ve araştırma konularına göre gruplandırılmıştır. Zaman aralıkları 1980-1990, 1990-2000 ve 2000’den sonra olmak üzere üç bölüme, doktora tezi konuları ise inşaat sektöründe risk yönetimi, uluslararası risk yönetimi, yapay zeka ve çok aracılı sistemler olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 1980’lerden günümüze kadar olan süreçte konuyla en çok ilişkisi olduğu düşünülen 27 doktora tezi seçilmiştir. Zaman aralıkları ve konularına göre gruplandırıldığı zaman anlamlı gözlemler yapılmıştır. Buna göre inşaat projelerinin başarı ile gerçekleşmesinde önemli yeri olduğu kabul edilen risk yönetimi ile ilgili araştırmaların her üç zaman diliminde de önemli bir yer tuttuğu gözlenmiştir. Özellikle 1990’lardan sonra dünyayı etkisi altına alan küreselleşme olgusunun risk yönetimi araştırmalarını da etkilediği gözlenmiştir. Daha önceki zaman dilimlerinde uluslararası risk yönetimine pek odaklanmayan araştırmalar, geçen süreç içerisinde gelişimi tamamlamış olan ülkelerin inşaat şirketlerinin artık uluslararası projelerle daha çok ilgilenmesi nedeni ile risk yönetimi araştırmalarına uluslararası risk yönetimi konularının da dahil olmasına neden olmuştur. Ayrıca gözlenen bir başka yönelim ise risk yönetiminde yapay zeka ve çok aracılı sistemlerin uygulanması ile ilgili konuların 1990’lardan sonra artmaya başlamasıdır. Teknolojideki gelişmeler, daha az maliyetle bilişim teknolojilerine ulaşabilme ve şirketlerin uluslararası rekabete dayalı olarak daha verimli iş yapabilme istekleri yapay zeka ve çok aracılı sistemlerin uygulama alanlarını genişlettiğinden bu şekilde bir artışın gözlenmesi de olağan karşılanmıştır.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC