Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID161
TitleUluslararası İnşaat Projeleri için Çok Aracılı Bir Risk Modelleme Platformunun Oluşturulması
Author(s)Author #1
Name: Ali Murat Tanyer
Org: Middle East Technical University
Country: Turkey
Email: tanyer__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Garip Önder Özen
Org: Middle East Technical University
Country: Turkey
Email: gariponder__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsRisk yönetimi, yapay zeka, çok aracılı sistemler
AbstractRisklerin sistematik olarak tanımlanması, tanımlanmış risklerin proje üzerine etkilesinin incelenmesi, risk kontrol stratejilerinin belirlenmesi ve yönetim planlarının geliştirilmesi ile proje boyunca gerçekleşen problemlerin irdelenerek yönetim planlarının revize edilmesinden oluşan risk yönetimi, özellikle uluslararası inşaat projelerinin başarısı için önemli faktörlerden birisidir. Son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak risk yönetimi üzerine yapılan araştırmalar daha çok bilgi teknolojilerini de kullanan bütünleşik karar destek mekanizmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Risk analizine ilişkin en önemli sorun inşaat projelerindeki dinamizm ve birden çok tarafın ortak karar verme sürecini yansıtmaktan uzak olmasıdır. Oluşturulması düşünülen risk modelleme platformunun risk analizinde eksik bulunan noktaları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Platform üç ana prensibe dayanacaktır. Bunlardan ilki risklerin daha önce meydana gelmiş olaylardan baz alınarak tanımlanmasıdır. İkinci ana prensip ise olayların tek ya da birbiriyle ilişkili olmaları durumunda proje üzerindeki etkilerinin görülmesini sağlayan “Random Risk Event Generator” kullanılmasıdır. Üçüncü ve son prensip risk paylaşım prensipleri, sözleşme koşulları ve projede yer alan bütün partilerin risk yönetim anlayışlarının da modellenmesidir. Bahsedilen bu üç ana prensip göz önüne alındığında bu fonksiyonarı yerine getirebilmek için teknolojik çözüm olarak “Çok Aracılı Sistemler (ÇAS)” seçilmiştir. ÇAS, her bir aracının (kendi başlarına eyleme geçebilen otonom bilgisayar sistemleri) kendi yetenekleri aşan problemleri çözmek için oluşturulmuş problem çözüzüler ağı olarak tanımlanabilir. İnşaat sektöründe tasarım, tedarik zinciri, talep ve proje yönetimi uygulamarı olmasına rağmen ÇAS üzerine kurulmuş bir risk yönetim sistemi mevcut değildir. Uluslararası projelerdeki en büyük başarısızlık nedeninin risklerin doğru tanımlanıp yönetilememesi olduğu düşünülürse, bu platform hem Türk yüklenicilerin uluslarası projelerdeki rekabet gücünü arttıracak hem de yüklenicilerin oluşacak olan risk belleği ile yaşanan olaylardan faydalanıp öğrenmesi sağlanacaktır.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC