Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID163
TitleSağlık Bilgisi Edinmede İnternet
Author(s)Author #1
Name: Neşe Zayim
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: nzayim__at__akdeniz.edu.tr

Author #2
Name: Gültekin Süleymanlar
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gsuleymanlar__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet, sağlık bilgisi
AbstractGünümüzde bilgisayar ve İnternet teknolojileri her alanda olduğu gibi sağlık alananında da yaygın olarak kullanılmakta ve kullanım oranları hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre, Türk halkı’nın interneti kullanma amaçlarında ilk sırada %90, 54 oranıyla “bilgi arama ve çevrimiçi hizmet alma” yer almakta ve bilgi aramada da sağlık bilgisi arama oranını %37,17 dir.. Amerika’da 2006 yılında yapılan bir çalışmaya göre ise bir gün içerisinde 8 milyon Amerikalı internette sağlık bilgisi aramaktadır. Yapılan çalışmalar, internetin bilgiye, istenilen zaman ve yerde, , ücretsiz ya da düşük maliyetle ulaşabilme gibi avantajları nedeniyle sağlık bilgisi aramada tercih edildiğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde kişilerin sağlık bilgisi edinmede Internet farkındalıklarını ve sağlık bilgisi edinmede tercihlerini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye genelinde kronik böbrek hastalığı prevalansı araştırması kapsamında 8616 kişiye anket uygulanmış, sonuçlar demografik özelliklere ve bölgelere göre karşılaştırılarak verilmiştir.
Topics• e-ogrenme
• Tıp Bilişimi
Comments
Paper 163.doc (35KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC