Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID165
TitleETMEN SİSTEMLERDE YENİDEN YAPILANDIRMA İLE YÜK PAYLAŞTIRMA YAKLAŞIMI
Author(s)Author #1
Name: Ali Murat Tiryaki
Org: Ege University
Country: Turkey
Email: ali.murat.tiryaki__at__ege.edu.tr

Author #2
Name: Sebnem Bora
Org: Ege University
Country: Turkey
Email: sebnem.bora__at__ege.edu.tr

Author #3
Name: Oguz Dikenelli
Org: Ege University
Country: Turkey
Email: oguz.dikenelli__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsÇoklu etmen sistemleri, yük paylaşım, çevik yaklaşımla.
AbstractBu çalışmada etmen rollerinin yeniden yapılandırılması üzerine kurulu bir yük paylaşımı yaklaşımı sunulmaktadır. Yaklaşımımıza göre aşırı yüklenmiş bir rol “rol bölme ontolojisi” tarafından tutulan stratejilere göre daha küçük rollere bölünerek yeniden yapılandırılır. Bu yaklaşım organizasyondaki etmenlerin rollerini takip eden ve gerektiğinde rollerin yeniden yapılandırmasına karar veren “izleyici etmen” adında yeni bir etmen tanımlamaktadır. İzleyici etmen platformdaki etmenleri, rolleri, etmen planlarını ve rollerin yüklerini gibi bileşenlerin tanımlamalarını tutan “platform ontolojisi” adından bir bilgi tabanı kullanır. Bu ontoloji her izleme periyodu için izleyici etmen tarafından güncellenir.
Topics• Ağ ve Sistem Yönetimi
• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 165.doc (134KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC