Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID168
TitleDEPREM ETKİSİNDEKİ BİNA TÜRÜ ÇELİK YAPILARIN KAPASİTE EĞRİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI ( İMEP-3D )
Author(s)Author #1
Name: Prof.Dr.Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: eirtem__at__balikesir.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDeprem,Bina,İnşaat,Bilişim,Yazılım
AbstractBu çalışmada, uzay çerçeve yapıların sabit düşey yükler ve artan yatay yükler (deprem yükü) altında malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan statik analizi sonucunda kapasite eğrisinin elde edilmesi için geliştirilen etkin bir yük artımı yöntemini esas alan İMEP-3D isimli bir bilgisayar programı ile ilgili bilgilere yer almaktadır. Bu program ile bina türü çelik yapıların malzeme davranışı ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan analizi yapılabilmektedir. Bildiride İMEP-3D bilgisayar programının giriş ve çıkış bilgilerine ve programın esas aldığı yük artımı yöntemine yer verilmiştir. Yük artımı yöntemi esasen malzemeden bağımsızdır ve betonarme yapıları da kapsamaktadır. Programın esas aldığı yük artımı yönteminin özelliği nedeniyle, her plastikleşen kesitin oluşumundan sonra hasar düzeyi açısından önemli olan plastik kesitlerdeki plastik şekil değiştirmelerin hesabı için ayrıca bir hesap yapmaya da gerek kalmamakta ve direkt olarak belirlenebilmektedir. Yük artımı yönteminin etkinliği sayesinde ise her plastik kesitin oluştuğu yük artımı değerinin belirlenmesi için ardışık yaklaşım yapmaya da gerek kalmamakta ve ilk adım yeterli olmaktadır. Yapıların sabit düşey yükler ve artan yatay yükler altında lineer olmayan statik analizi sonucunda elde edilen bilgilerden yararlanarak yatay yük-tepe deplasmanı çizilir ve bu eğriye kapasite eğrisi (pushover eğrisi) denir. Bilindiği gibi birçok çağdaş ülke yönetmeliğinde olduğu gibi Türk Deprem Yönetmeliğinde de belirli deprem seviyeleri için binadan beklenen performans hedefleri tanımlanmıştır. Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolünün lineer olmayan statik analiz yöntemleri ile yapılması istendiğinde öncelikle kapasite eğrisinin elde edilmesi gerekmektedir. Ancak, bunun için bilgisayar programları vb. araçlara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle bildiride çerçeve yapıların lineer olmayan statik analizinin sayısal hesabı için hazırlanan İMEP-3D bilgisayar programı ve bu programın esas aldığı etkin bir yük artımı yöntemi ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper 168.doc (25KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC