Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID174
TitleMODÜLER EÖA PROGRAMI MODÜLLEME TEKNİĞİ
Author(s)Author #1
Name: Fevzi Ünlü
Org: Yaşar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Dyo Yerleşkesi, Bornova, İzmir
Country: Fevzi Ünlü
Email: fevzi.unlu__at__yasar.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsModül, EÖA, BTBN, modül bankası, modül türleri, desen, tasarım, yenidenlikli tasarım.
AbstractÖZET
Mevcut EÖA sistemleri içeriğinde, gizemli olarak var olan çeteleme(gizemli kodlama) nedeniyle; okullarımızın sınıf içi EÖA “Eğitim Öğretim Araştırma” faaliyetleri, dolaylı olarak yalnız öğretim faaliyetlerine yönlendirilmiş durumdadır. Diğer taraftan, biçimsel bilgi ile yoğun, tıkız ve derin bildirişim(çok yönlü iletişim) yapma; içinde yaşadığımız çağın en önemli özelliğidir. Çevremizde gözlenen nesnelerin, birer yenidenlikli nesne görünümünde BTBN “Bilgi Tabanlı Bilgi Nesnesi” olduğunu EÖA yolu ile öğrenmekteyiz. Bunlar EÖA faaliyetlerinin yeniden birlikte bir bütün olarak sınıf ortamına aktarılması gerektiğini öğütlemektedir. Bütünü yoğunluk, tıkızlık ve derinlik bağlamında çalışmak bir geleneksel olgudur. Farklı amaçlı bütünlerin, bir tek amaçta nasıl bütünleştiklerinin gizemi böyle çalışmalarla gün ışığına çıkar. Bunun için modül kavramı bütünü oluşturan bütün olarak günlük yaşantımıza girmiştir. Onun sistematiği modül bankasına doğru yolda doğal olarak iyi algılanmalıdır. Bu nedenle, bu yazıda; çoktan seçmeli derslerden oluşan, bir Mn-modüler matematik ve akademik bilgi yönetimi EÖA programlarını modüllüme tekniği; BTBN bağlamında ele alınarak, çalışılmıştır. Uygarlığın var olan değişmez değerlerinin korunması adına; değerlendirme yapılması istenmiştir. Çalışma sürecinde ortaya çıkan matematik ve akademik bilgi yönetimi modül bankası desenlerinden başlayan, ufukta görülen evrensel bilgi yanaylı hayat boyu EÖA programlarına kadar uzanan yolculukta; izlenecek yolun özelliklerine ışık tutulmaktadır. Sonuçta, özlü olarak elde edilen sonuçlar, hedefler belirtilerek; önerilerde bulunulmaktadır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yeni Teknolojiler
• e-ogrenme
• Yüksek Başarım, Grid ve Kümeleme
• Temel Bilisim Egitimi
• Gomulu Sistemler
• Veri Tabani ve Yonetimi
Comments
Paper 174.doc (315KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC