Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID20
TitleÇok Etki Alanlı Hareketli Ağlar için Formel Güvenlik Politikası Betimleme
Author(s)Author #1
Name: Devrim Ünal
Org: TUBITAK UEKAE
Country: Turkey
Email: devrimunal__at__gmail.com

Author #2
Name: M. Ufuk Çağlayan
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: caglayan__at__boun.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGüvenlik politikası, formel betimleme, ambient cebri, süreç cebri, çoklu etki alanı
AbstractBu makalede, dolaşan kullanıcılara sahip çok etki alanlı hareketli ağlarda güvenlik politikalarını betimlemek için bir formel betimleme yöntemi önerilmektedir. Çok etki alanlı hareketli ağların ayırt edici özellikleri, birden fazla yönetimsel etki alanı, dolaşan kullanıcılar ve farklı güvenlik politikaları bulunmasıdır. Yetkilendirme politikalarının formel betimlemesiyle ilgilenilmektedir. Özellikle kullanıcıların etki alanları arasındaki eylemleri konusuna odaklanılmıştır, örneğin etki alanları arasında dolaşım, erişim ve iletişim.
Politika modelinde hareketlilik, hiyerarşi ve rol tabanlı yetkilendirme öğeleri kapsanmıştır. Bir formel etki alanı ve etki alanları arası politika modeli sunulmaktadır. Yaklaşımımız iki tümleşik öğeye dayanır: (i) formel sistem modeli, (ii) formel güvenlik politikası betimlemesi. Yöntemimizin yeni olan kısmı ambient mantığı formülleri kullanarak bir politika kuralının uygulanabilir olduğunu belirlemek amacıyla zaman ve konum gereklerinin betimlenebilmesidir.
Topics• Mobil Aglar ve Uygulamalar
• Güvenlik Sistemleri
• Ulusal, Kurumsal ve Kampus Aglar
Comments
Bu sadece extended abstract olup makale kısa süre içerisinde gönderilecektir.
Paper 20.doc (68KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC