Akademik Bilisim 2008

Oneri

TitleYüksek Öğretim Kurumlarımızda Stratejik Plan ve Performans Programı, PEB Parametreleri, Başarı Ölçütleri Tespiti, Öngörü modelleri, Veri Standardizasyonu ve Yönetim Bilgi Sistemi
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Ali ERDAL
Org: MetaFORM
Country: Turkey
Email: mehmetali__at__metaformltd.com

Author #2
Name: Barış YOLUÇ
Org: MetaFORM
Country: Turkey
Email: baris__at__metaformltd.com

Author #3
Name: Murat KARAAĞAÇ
Org: Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Country: Turkey
Email: karaagac__at__hacettepe.edu.tr

Author #4
Name: Nurgül AYHAN
Org: Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Country: Turkey
Email: nayhan__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Contact AuthorAuthor #1
Alt Email: mehmetalierdal@gmail.com
KeywordsYönetim Bilgi Sistemi, Stratjik Plan, Performans Programı, 5436, 5018, Yüksek Öğrenim Kurumlarında Veri Standardizasyonu, WEB Servisleri, Veri Tabanı entegrasyonu
Abstract5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde kamu kuruluşlarında Strateji Geliştirme Başkanlığı, Daire Başkanlığı veya Müdürlükleri kurulmuştur. 18.02.2006 tarih ve 2684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”le bu birimlerin görev ve fonksiyonları belirlenmiştir.

Bu görev ve fonksiyonlar stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve mali hizmetler şeklinde tespit edilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemi uygulaması kapsamında da bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek ve istatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu dökümanda Yönetim Bilgi Sistemi “Yönetim Portalı” olarak adlandırılacaktır.

Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu normlarda, üniversitelerimize temel teşkil edecek stratejik plan parametreleri ve başarı ölçütleri tespiti, veri standardizasyonu ve performans esaslı bütçeleme çalışması ve bunun uzantısı olan kanunda anılan Yönetim Bilgi Sistemi’nin altyapısı oluşturularak bu projenin yansıması olan Yönetim Portalı uygulamasının devreye alınması planlanmaktadır.

Bu çalışma ile Yüksek Öğrenim Kurumu ve üniversitelerimizin Stratejik Planları, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme hedefleri, projeksiyonları çok daha doğru parametreler, veri standartları ile gerçekçi yapılabilecek, gelişim ve karşılaştırma grafik ve raporları online olarak oluşturulabilecek ve projeksiyonlara yönelik simülasyonlar yapılabilecektir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarımızda tüm anahtar verilerde standardizasyona gidilerek veriler kayıt altına alınacak ve bu verilere ait sürekli güncel tutulan ver iambarı oluşturulmuş olacaktır.

Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerdeki personellerin yapacakları çalışmalar sonucunda, stratejik planlama ve performans esaslşeklinde tespit edilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemi uygulaması kapsamında da bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek ve istatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu dökümanda Yönetim Bilgi Sistemi “Yönetim Portalı” olarak adlandırılacaktır.

Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu normlarda, üniversitelerimize temel teşkil edecek stratejik plan parametreleri ve başarı ölçütleri tespiti, veri standardizasyonu ve performans esaslı bütçeleme çalışması ve bunun uzantısı olan kanunda anılan Yönetim Bilgi Sistemi’nin altyapısı oluşturularak bu projenin yansıması olan Yönetim Portalı uygulamasının devreye alınması planlanmaktadır.

Bu çalışma ile Yüksek Öğrenim Kurumu ve üniversitelerimizin Stratejik Planları, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme hedefleri, projeksiyonları çok daha doğru parametreler, veri standartları ile gerçekçi yapılabilecek, gelişim ve karşılaştırma grafik ve raporları online olarak oluşturulabilecek ve projeksiyonlara yönelik simülasyonlar yapılabilecektir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarımızda tüm anahtar verilerde standardizasyona gidilerek veriler kayıt altına alınacak ve bu verilere ait sürekli güncel tutulan ver iambarı oluşturulmuş olacaktır.

Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerdeki personellerin yapacakları çalışmalar sonucunda, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konuları ile ilgili ortaya çıkacak tüm iş süreçleri, metodlar, başarı ölçütleri, bunları oluşturan tüm parametreler ve veri standartları kullanılarak, proje personelinin yönlendirmesiyle, yönetim portalı gerçekleştirilecektir. ı bütçeleme konuları ile ilgili ortaya çıkacak tüm iş süreçleri, metodlar, başarı ölçütleri, bunları oluşturan tüm parametreler ve veri standartları kullanılarak, proje personelinin yönlendirmesiyle, yönetim portalı gerçekleştirilecektir.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• e-devlet, kamu yonetimi ve yonetisim
• Web Servisleri
• Veri Madenciligi
• Veri Tabani ve Yonetimi
Comments
teşekkürler
Paper 201.pdf (169)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC