Akademik Bilisim 2008

Oneri

ID202
Submitted2008-01-29
Last Update2008-01-29
TitleİLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN YARATICI GÜCÜ
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: VERDA EMIROGLU
Org: TURKCELL TEKNOLOJI
Country: TURKEY
Email: verda.emiroglu__at__turkcellteknoloji.com.tr

Other Author(s)
Contact AuthorAuthor #1
Alt Email: verda.emiroglu__at__turkcell.com.tr
Telephone:
KeywordsYazılım Geliştirme, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, Ekosistem Yaklaşımı
AbstractTurkcell, Türkiye'nin lider, abone sayısı ile Avrupa'nın üçüncü GSM operatörüdür. Şirketin başarısında; her bir müşterisinin hayatını kolaylaştırmak ve koşulsuz memnuniyetlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş yenilikçi teknolojik ürünlerin ve bunların üzerinde çalıştığı teknik altyapı yatırımlarının rolü büyüktür.
Turkcell, ar-ge'ye önemli kaynak ayırmakta, sürekli yeni servis ve ürünler geliştirmektedir. Ar-Ge proje sayısı arttıkça ve önemli projelere imza atıldıkça, dünya ölçeğinde bir teknoloji ve inovasyon merkezi kurma ve Ar-Ge birimini bu şirkete geçirme modeli gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, Turkcell Teknoloji Nisan 2007'de kurulmuş, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Marmara Araştırma Merkezi kampüsünde yer alan Teknoloji Serbest Bölgesi'nde konumlandırılmıştır.
Şirketin Ar-Ge vizyonu, 'İletişim ve etki alanında yenilikçi teknoloji ve ürünler geliştirmek'tir. Amacı ise; Türkiye'de üretilen yerli bilgi ve teknolojileri global değere dönüştürmek , Türkiye'nin yüksek nitelikli insan kaynağını ar-ge faaliyetlerinde değerlendirmek, böylelikle tersine beyin göçünü sağlamak, ekosisteminde yer alan firmalarla birlikte büyümek ve birlikte yurtdışı pazarlara açılarak teknoloji ihraç etmek, patent sayısını arttırmak, üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliklerini geliştirmek, teknolojide öncü, önder ve örnek olmaktır.
Turkcell Teknoloji, bu vizyon ve hedefler doğrultusunda, sektöründe faaliyet gösteren bir çok Ar-Ge şirketine örnek teşkil edebilecek stratejik odaklanmalar ve yöntemlerle çalışmaktadır. Makalede, bu strateji ve yöntemler anlatılacak, iş modeli irdelenecektir.
Topics• Arastirma Aglari, 7. Cerceve ve Teknokentler
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC