Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID25
TitleNEFES KOKUSUNDAN HASTALIK TANISI İÇİN NEFES NEMİNİN QCM SENSÖRLERE ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE İNCELENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Hamdi Melih SARAOĞLU
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: Turkey
Email: saraoglu__at__hotmail.com

Author #2
Name: Nazmi ÇAKMAK
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: Turkey
Email:

Other Author(s)
KeywordsElektronik Burun, Nefes, Nem, QCM Sensör, Yapay Sinir Ağı
Abstractİnsan vücudunun ürettiği ter, kan, idrar ve gaita gibi parametreler, hastalıkların tanısı için kullanılabilmektedir. İnsan nefesinin de vücudun ürettiği diğer parametreler gibi vücut sağlığı hakkında önemli bilgiler taşıdığı bilinmektedir. Bu kapsamda insan nefesinden çıkan gazların incelenmesiyle bazı hastalıkların tanısının yapılabileceği düşünülmektedir. QCM sensörlerden meydana gelen Elektronik Burun kullanılarak nefesten hastalık tanısı yapılabilmesi için öncelikle nefesteki nemin QCM sensörlere etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, nefesteki nemin QCM sensörlere etkisi Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemi ile incelenmiştir.
Topics• Tıp Bilişimi
Comments
Paper 25.doc (993KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC