Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID26
TitleİSTİNAT DUVARLARININ SPREAD SHEET (EXCEL) PROGRAMI İLE ÇÖZÜMÜ VE MALİYET ANALİZİ UYGUN DUVAR TİPİNİN BELİRLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Devrim Alkaya
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: Turkey
Email: devrimalkaya__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywordsspread shet programlar, istinat duvarları, maliyet analizi
Abstractİstinat duvarları fazla göz önünde olmayan fakat eksikliği, devrilmesi veya hasar görmesi durumunda kendi değerinden kat kat fazla maddi zarara ve daha önemlisi, can kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemizde istinat duvarlarına gereken önemin verilmediği ve birçok yerde hesaba dayalı yapılmadığı için her yıl çeşitli şekillerde gelişen kazalar sonucunda insanların bir takım tedbirler alması gerekliliği doğmuştur. Gelişen teknoloji ve artan bilgisayar kullanımı ile elle çözümü çok uzun zaman alan mühendislik sorunlarının bilgisayarda programlar yazılarak çok kısa sürelerde çözümlerine gidilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak Excel programını kullanarak istinat yapılarının projelendirilmesini sağlayan bir program hazırlandı.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Kongrenin başarılı geçmesi dileklerimle
Paper 26.doc (433KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC