Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID3
TitleInternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model Önerisi
Author(s)Author #1
Name: Aykut Hamit TURAN
Org: Adnan Menderes University Nazilli İİBF Sumer Kampus, Nazilli Aydın
Country: Türkiye
Email: aturan__at__adu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsOnline shopping, acceptance and use of Information and Communication Technologies (ICTs), Extended Technology Acceptance Model (E-TAM)
AbstractInternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin davranışlarının analiz edilmesi, alışveriş yapanlar kadar yapmayanların nedenlerinin ortaya konması, firmaların bu hizmetleri geliştirmesi ve daha geniş kitlelere hitap eder hale getirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışma, birey davranışını açıklamaya yönelik sosyal psikoloji temelli teori olan Teknoloji Kabul Modelinin (TAM) geliştirilmiş bir versiyonu olan Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (Extended Technology Acceptance Modeli - E-TAM) önerilerek, bireylerin teknoloji kullanma veya kullanma nedenleri, Internet üzerinden alışveriş olgusu içerisinde tartışılmıştır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yeni Teknolojiler
• E-iş, e-ticaret, M-ticaret
Comments
Paper 3.doc (122KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC