Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID36
TitleStatik Betonarme Tasarım İçin Türkiyede Kullanılan Yazılımların Farklı Sonuçları
Author(s)Author #1
Name: Adnan Kuyucular
Org: University
Country: Türkiye
Email: akuyucular__at__pamukkale.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsStatik Betonarme Tasarım, Yazılım Kaynaklanan Farklı Sonuçlar, İdestatik, Probina, Sta4cad
AbstractStatik - Betonarme Tasarım için Türkiye de Kullanılan
Ticari Paket Yazılımların Farklı Sonuçları


Prof. Dr. Adnan KUYUCULAR*
İnş. Yük. Müh. Ömer Ömür KANDAK **Betonarme karkas yapı tasarımı için Türkiyede en çok kullanılan üç yazılım ile, tasarlanan 6 farklı çok basit yapının sonuçları karşılaştırılmıştır ( İdestatik V5.493, Probina V14-sp2 ve Sta4cad V12 versiyonları ile ). Bir YL tez çalışması kapsamında, yazılım kaynaklı farklılıklar hiç de küçük çıkmamıştır. Toplam yapı ağırlığı gibi ilk değerlerin farkı, nisbeten küçüktür. Fakat özellikle perde modellerinin ve yük aktarım kabullerinin farklılığı, çok katlı, planda verev ( non ortogonal ) ve düzensiz yapılar için, sonraki değerleri ( deplasmanları, momentleri vb. ) çok farklı kılmaktadır. Bu yüzden farklı yazılımlar, aynı yapıya ait bazı önemli kararları da farklı alabilmektedir. Donatı metrajındaki farklılıklar, kirişsiz radye temel durumunda çok daha belirgindir ( radye temel sonlu eleman modellerinin çok farklı olmasından ötürü ).
Kullanımı zorunlu olan bu tasarım yazılımlarının nihai çıktıları arasındaki aşırı bir farkın olmaması da artık şarttır. Fakat SAP 2000 gibi bir yazılım kullanılsa bile, mevcut farkları yorumlamak ( hatalı yazılımın / versiyonun ayıklanması ) çok zordur. Bu açmazdan ötürü, birçok çözümleme - betonarme tasarım işi, bugün artık bir tür bilgisayar oyununa ( mühendis de gözleri bağlı bir operatöre ) dönüşmüştür. Çünkü her yazılımın modelleme - kodlama kabulleri, referansı ( danışmanı ), örnek çözdüğü test problemi, vb. hep kendine aittir.
Yönetmeliğe aykırı tasarımların uyarı raporlarının, ‘gözden kaçırılması’ ve çizimlerin yazıcıdan - çiziciden alınabilmesi hiç de zor değildir. Denetimi çok zor olan böyle bir yazılımın, kötüye kullanımı bu kadar kolay olmamalıdır. Statik betonarme tasarım yazılımlarının / versiyonların, periyodik olarak, belli tip-ortak tasarımlar için denenmesi – karşılaştırılması, teknik bir üst kurula bırakılmalıdır.


* Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı - DENİZLİ
** İnşaat Yüksek Mühendisi, Ömür Mühendislik, Milas – MUĞLA
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper 36.doc (46KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC