Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID41
TitleBİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK ROLÜNÜN BELİRLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Ümit IŞIKDAĞ
Org: University of Salford, School of the Build Environment
Country: UK
Email: egetera__at__superonline.com

Author #2
Name: Murat KURUOĞLU
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: kuruoglu__at__itu.edu.tr

Author #3
Name: Utku AÇIKALIN
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: utkuacikalin__at__gmail.com

Author #4
Name: Jason UNDERWOOD
Org: University of Salford, School of the Build Environment
Country: UK
Email: j.underwood__at__salford.ac.uk

Other Author(s)
KeywordsBilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilişim, Strateji, Yatırım, İnşaat
AbstractBilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT), kuruluşların iş geliştirmesini başarmak ve sürdürülebilir stratejik avantaj elde etmek için stratejik öneme sahip bir varlık haline geldiği dünyada bugün geniş ölçüde kabul görmektedir. Ancak, dünyada inşaat sektörü geleneksel olarak BİT yatırımlarına stratejik açıdan değil, operasyonel odaklanmalar ile yaklaşmıştır. Alandaki literatür bu yatırımların, belirli bir plan dahilinde olmaktan çok iş ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak yapıldığını belirtmektedir. Sözü edilen yatırımlar kuruluş içinde bazı süreçlere özgün otomasyon sağlasa da, etkin BİT yönetimi olmayan kuruluşlarda, bilgi teknolojisinin, stratejik avantaj kazanılması yönünde çok küçük katkıları gözlemlenmemiştir. Türk İnşaat Sektörü’nde BİT kullanımı ve eğilimlerin ölçülmesi üzerine yapılmış önceki araştırmalar, diğer ülkelerde de olduğu gibi Türk İnşaat Sektörünün de, iletişim ve sektördeki dağınıklıktan kaynaklanan bilgi kayıpları ile ilgili zorluklarla yüz yüze geldiğini göstermiştir. Ancak, önceki yıllarda Türk İnşaat Sektörü’nün ileri gelen kuruluşları BİT’ni stratejik bir kaynak olarak gördüklerini ifade etmiş, BİT bilincini ve eğitimini geliştirmek için zaman ve çaba harcamaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bu bildiri, Türk İnşaat Sektöründe BİT’nin mevcut stratejik rolünün araştırılmasına odaklı, detaylı yeni bir çalışmayı sunmaktadır. Çalışmada, Türk İnşaat Sektörünün BİT’ni mevcut olarak hala stratejik bir kaynak olarak görüp görmediğinin detaylı olarak tespit edilmesi hedeflenmiştir. Alandaki kapsamlı literatür taramasının ardından, sektörün önde gelen müteahhit veya müşavir firmaları ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, BİT stratejisinin rolü, BİT yatırımlarının arkasındaki nedenler, başarılı BİT uygulamalarının önündeki engeller ve bir tesisin/projenin yaşam döngüsünde BİT’nin rolü ile ilgili konular incelenmiştir. Bildiride, literatür taramasının sonuçları, görüşmelerden elde edilen bulgular ve bu bulguların analizi sunulmuştur.
Topics• Ağ ve Sistem Yönetimi
• İnsaat Bilisimi
• Kurumsal Internet Politikalari
Comments
Paper 41.doc (89KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC