Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID42
TitleKURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİNİN TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI
Author(s)Author #1
Name: Utku AÇIKALIN
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: utkuacikalin__at__gmail.com

Author #2
Name: Murat KURUOĞLU
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: kuruoglu__at__itu.edu.tr

Author #3
Name: Ümit IŞIKDAĞ
Org: University of Salford, School of the Build Environment
Country: UK
Email: egetera__at__superonline.com

Other Author(s)
KeywordsKurumsal Kaynak Planlama, ERP, Sistemler, Türk İnşaat Sektörü, İnşaat
AbstractKurumsal Kaynak Planlama (KKP, ERP: Enterprise Resource Planning) sistemleri, temelinde hat üretim sektörleri için tasarlanmış ve geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemler uzun süre, karmaşık süreçleri, süreksiz üretim ve çok katılımcılı yapısı ile kendine has bir sektör olan inşaat sektörü için özelleştirilmediğinden dolayı, bu sektöre girememiştir. Diğer sektörlerdeki başarılı KKP uygulamalarını gözlemleyerek bu sistemleri uygulamak isteyen inşaat firmaları ise zor kurulum ve uygulama tecrübeleri yaşamışlardır. Türk İnşaat Sektörü de son yıllarda KKP sistemlerinin önemini algılamaya başlamış ve bu doğrultuda, özellikle sektörün büyük firmaları tarafından KKP sistemi kurma çalışmalarına başlanmıştır. Paralel olarak ülkemizdeki KKP yazılımcıları da inşaat sektörü konusunda yavaş yavaş deneyim kazanmaya başlamış ve henüz boş ve açık bir pazar olan inşaat sektörüne ve Türkiye’deki iş yöntemlerine özel uygulamalar geliştirmeye başlamışlardır. Bu bildiri, KKP sistemlerinin Türk İnşaat Sektöründeki mevcut kullanım durumunu ve uygulamaları araştırmak için sektörün önde gelen firmalarıyla yapılan anket çalışmasının sonuçları ortaya koymaktadır. Çalışma, çeşitli alanlarda müteahhitlik veya müşavirlik yapan büyük ölçekli firmaların bilgi-işlem bölüm yetkilileri ile yarı-yapılandırılmış (yüz yüze) mülakatlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sektörde yer alan kuruluşların mevcut KKP sistemleri kullanım seviyelerinin ve KKP sistemlerine olan ihtiyaç ve eğilimlerin belirlenmesi bu çalışma kapsamında hedeflenmiştir. Çalışmada, kullanılan sistemlerin modüler içerikleri, KKP yatırımlarının şirket bütçeleri içerilerindeki yerleri, tasarım ve kurulum süreleri gibi konular da araştırılmıştır. Ortaya çıkan tüm bulgular kendi içlerinde değerlendirilerek, temel sonuç olarak inşaat firmalarının süreçlere değer katmak ve rekabet avantajı elde etmek için Bütünleşik Bilgi Sistemlerine ihtiyaç duydukları ve bu doğrultuda çoğunlukla KKP sistemlerine yatırımda bulundukları anlaşılmıştır.
Topics• Ağ ve Sistem Yönetimi
• E-iş, e-ticaret, M-ticaret
• İnsaat Bilisimi
• Kurumsal Internet Politikalari
Comments
Paper 42.doc (45KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC