Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID44
TitleMelez Bir Eniyileme Yöntemi ile Rota Planlama
Author(s)Author #1
Name: Barış Özkan
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: barisozkan__at__mail.ege.edu.tr

Author #2
Name: Utku Cevre
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: utkucevre__at__mail.ege.edu.tr

Author #3
Name: Aybars Uğur
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aybars.ugur__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsRota Planlama, Gezgin Satıcı Problemi, Genetik Algoritmalar, Yerel Arama Sezgileri, Eniyileme
AbstractRota planlama, aralarındaki uzaklıklar belirli olan şehirlerden geçen en uygun maliyetli güzergahı bulmayı amaçlayan bir problem türüdür. Yoğun olarak üzerinde çalışılan bir rota planlama problemi de Gezgin Satıcı Problemi’dir. Gezgin Satıcı Problemi (GSP), verilen belirli sayıda şehrin tümünü en az maliyetle dolaşmayı sağlayan turu belirlemeyi hedefleyen bir kombinasyonel eniyileme problemidir. Çözümü için birçok alanda kullanılmakta olan çok sayıda sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Çalışmamızda, rota planlama için GSP üzerinde, Genetik Algoritmaları yerel arama sezgileri ile birleştiren melez bir çözüm geliştirilmiş ve Java ortamında gerçekleştirilmiştir. Uygulama örneği olarak, Türkiye’nin 81 ilini karayolu bağlantısı ile dolaşan en kısa güzergah bulunmuştur. Yöntemimiz ayrıca TSPLIB içerisindeki değişik veri setleriyle test edilmiş ve sonuçlar sunulmuştur. Son olarak geliştirdiğimiz esnek ve etkileşimli programın araştırmacılar ve diğer kullanıcılar açısından yararları kısaca belirtilmiştir.
Topics• Yeni Teknolojiler
Comments
Paper 44.doc (270KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC