Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID58
TitleBİLGİ ÜRETİMİ SÜRECİNDE “BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ”NDE BİLGİ-İLETİŞİM BAĞINTISI
Author(s)Author #1
Name: filiz GÜLTEKİN KÖSE
Org: trakya üniversitesi
Country: EDİRNE TÜRKİYE
Email: filizgultekin__at__trakya.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİletişim, yönetim-bilişim sistemi, organizasyon, sanal-organik sistem, bilgi toplumu
AbstractUlusal ekonomilerini kamu ve özel sektörün işbirliği içersinde sürdürülebilir kalkınmayı gözardı etmeden geliştirmeyi amaçlayan ülkeler, mevcut kurumsal yapılarını yeniden gözden geçirmektedirler. Yeni bilgi temelli ekonomik yapıya uygun kurumsal yapılara ve yeni yapılanma modellerine Türkiye’nin de ihtiyacının hangi noktalarda olduğunun gözden geçirilmesi ihtiyacı ile bu çalışma yapılmıştır. Çalışma tezde de iddia edildiği gibi ağ organizasyon yapısının bütünleşik yönetim bilgi sistemleriyle desteklenerek bilgi iletişim bağıntısını aktif ve güçlü kılacak biçimde oluşturulmaya çalışması ile bilgi üretim sürecinde coğrafi, ekonomik, kültürel farklılıklar nedeniyle ve sanal-organik bir yapının daha işlevsel olacağı iddiası ile bölgesel organizasyonların uygun olacağı noktasından ele alınmıştır. Uygulamasındaki zorluklar nedeni ile tartışmaya açık modellenmiştir. Türkiye’nin bütününü kapsaması yerine bölgelerin ayrı ayrı ağlar olarak oluşturulması mantığı ile bakış açısı oluşturulmuştur. Birçok parçadan oluşacağı varsayılan kurumsal faaliyet alanının, günümüz özellikleri göz önüne alındığında hiyerarşik özellikte bürokratik-mekanik yapılanma modeli ile değil; sanal organik ağ yapılanma modeli ile örgütlendiğinde başarılı olabileceği iddiası ile incelemeler yapılmıştır.
Literatür taramaları ve görüşmeler ile gereksinimi en iyi karşılayabilecek kurumsal organizasyonun nasıl olabileceği tartışılmış ve alternatif organizasyonların nasıl olabileceği noktasından organizasyon yapılanma modeli geliştirilmiştir. Ayrıca ağ yapının ve sanal organizasyonun çağımızda bilgi toplumuna geçiş süreci içinde bulunan kamu ve özel sektör için işbirliğinin olabilirliğinin araştırılması gereği üzerinde durulmuştur.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Sosyal Ağlar
• Arastirma Aglari, 7. Cerceve ve Teknokentler
Comments
Paper 58.doc (141KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC