Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID62
TitleTürkiyedeki Kamu Kurumlarında Bilişim Teknolojileri Yönetişimi
Author(s)Author #1
Name: Sinan Cayir
Org: Istanbul Technical University
Country: Turkey
Email: cayirs__at__itu.edu.tr

Author #2
Name: Ozan Bük
Org: Istanbul Technical University
Country: Turkey
Email: buk__at__itu.edu.tr

Author #3
Name: Asim Günes
Org: Istanbul Technical University
Country: Turkey
Email: gunesa__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilişim Teknolojileri, Yönetişim, Yönetişim Çerçevesi
AbstractGünümüzde, bilişim teknolojileri yönetişimi giderek önem kazanmaktadır. Bu amaçla dünyada ve ülkemizde özellikle finans kurumlarında bilişim teknolojileri yönetişimi COBIT, BASEL, SOX ve benzeri çerçevelere dayandırılması zorunlu kılınmaktadır. Bazı ülkeler tavsiye niteliği taşımakla birlikte ülkelerindeki tüm kurumlara hitap eden genel bilişim teknolojileri yönetişim çerçeveleri önermektedirler. Bu çalışmaların amacı bilişim teknolojilerinin, kurumların stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmesi, bunları gerçekleştirirken tüm sürecin bir bütün olarak ele alınmasıdır. Ülkemizde bu yönde atılan adımlar olmakla birlikte bütünsel bir yaklaşım henüz benimsenmemiş durumdadır. Bu çalışmada Türkiye’deki kamu kurumlarının bilişim teknolojileri yönetişim yaklaşımları incelenecektir.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• e-devlet, kamu yonetimi ve yonetisim
Comments
Paper 62.pdf (229KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC