Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID65
TitleTOPLU TAŞIMACILIK PERFORMANS ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAKİP BİLİŞİM SİSTEMİ
Author(s)Author #1
Name: Rıza Haluk KUL
Org: TC Beykent Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Country: Türkiye
Email: hkul__at__beykent.edu.tr

Author #2
Name: Yılmaz Güneş
Org: Beykent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü 2. Sınıf
Country: Türkiye
Email: yilmazsun__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsToplu Taşımacılık, Performans Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Bilişim sistemi, Toplam Kalite Yönetimi
AbstractBüyükşehirlerde otobüsler aracılığı ile yapılan toplu taşımacılıkta yönetilmesi mümkün olmayan birçok etmen otobüs seferlerinin düzenli olmasını özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde engellemektedir. Ancak yine de otobüs seferleri için normal dağılım varsayımı ile ortalama sefer süresi, en kısa sefer süresi ve en uzun sefer süresi konusunda belirli güvenirlik düzeylerinde tahminler yapmak mümkündür. Özellikle yolun belirli kısımlarında farklı trafik akış rejimlerinin olduğu bölgeler için ayrı analizler yapılırsa ara durakta bekleyenler için daha hassas tahminlerde bulunmak mümkün olmaktadır.

Otobüs seferlerinin performanslarını ölçmek için belirli hatlarda belirli seferlerde başlangıç ve bitiş duraklarının haricinde güzergahın içinde farklı trafik rejimlerinin olduğu aralıklarda iki durak daha seçilerek ve dört durak / üç bacak üzerinden seferlerin süreleri ölçülebilir.

Otobüs ile yapılan yolculuklarda Toplam Kalite Yönetimi açısından iç müşteri ve dış müşteriyi bir arada ele alan bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti incelenmesi gereken bir husustur. Bu çalışmada dış (nihai) müşteri olarak otobüs yolcularına iki ayrı anket uygulanmıştır. Birinci ankette katılımcıların öncelikle otobüs araçları ve otobüs sürücüleri konusundaki memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. İkinci ankette ise toplu taşımacılığın diğer hususları olan otobüs yolcuları, ücret ödeme sistemleri, güzergahlar, otobüs durakları ve özel halk otobüsleri konusundaki memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. İç müşterinin memnuniyet düzeyini ölçmek için de Otobüs Sürücüleri, Hareket Amirleri ve Bilet Satıcıları ile yüzyüze görüşme yapılmıştır.

Yapılan sefer gözlemleri, memnuniyet anketleri, ve iç müşteri görüşmelerinin ayrıntılı ve özet bilgilerinin sunulduğu bir bilişim sistemi ile Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs taşımacılığı yapan birimlerin yöneticileri için bir bilişim sunan yazılım sunulmuştur.
Topics• e-devlet, kamu yonetimi ve yonetisim
Comments
Bildiride, öğrenci ödevlerinden elde edilecek raporların özetleri eklenecektir. Raporlar 9 Ocak 2007'de H. KUL'a teslim edilecektir. O tarihten sonra güncel ve geçerli malumat eklenebilecektir.
Paper 65.doc (356KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC