Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID67
TitleWEB TABANLI INSAN KAYNAKLARI YONETIM SISTEMI
Author(s)Author #1
Name: Volkan Tokmak
Org: Cankaya Universitesi
Country: Turkiye
Email: tokmakvolkan__at__gmail.com

Author #2
Name: Yağmur Şengez
Org: Cankaya Universitesi
Country: Turkiye
Email: yagmursengez__at__gmail.com

Author #3
Name: Efe Çiftci
Org: Cankaya Universitesi
Country: Turkiye
Email: efeciftci__at__gmail.com

Author #4
Name: Bora Güngören
Org: Portakal Teknoloji
Country: Turkiye
Email: bora__at__portakalteknoloji.com

Author #5
Name: Ziya Aktaş
Org: Cankaya Universitesi
Country: Turkiye
Email: zaktas__at__cankaya.edu.tr

Other Author(s)Nilay Aluftekin, Cankaya Universitesi, Turkiye, baykal__at__cankaya.edu.tr
KeywordsDjango, GPL, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, İnternet Uygulamaları, Yazılım Geliştirme Ortamları, Python
AbstractGünümüzde, yazılımın temel amaçlarından birisi ihtiyaç duyulan bilgiye ilgili kişilerin gerekli zamanda ve ortamda ulaşmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalar yavaş yavaş web ortamına kaymaktadır. Kurum ve kuruluşlardaki insan kaynakları yönetim sistemi; işe alma işlemi, performans değerlendirme ve puantaj takibi gibi alt sistemlerden oluşmaktadır. Sürdürülmekte olan bu çalışmayla kurum ve kuruluşlarda açık pozisyonlara yapılan iş başvuruları, çalışanların genel değerlendirilmesi ve mesai takibi işlemleri bilgisayar ortamına geçirilecek ve internet erişimi olan her yerden bu işlemlerin yetkililer tarafından yapılması ve izlenmesi sağlanacaktır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yazılım Geliştirme Ortamlari
Comments
Paper 67.doc (109KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC