Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID71
TitleİSTENMEYEN İLETİLERİN PARALELLEŞTİRİLMİŞ KNN ALGORİTMASI İLE TESPİTİ
Author(s)Author #1
Name: Tuğba YILDIZ
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: tdalyan__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name: Savaş YILDIRIM
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: savasy__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #3
Name: D. Turgay ALTILAR
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: altilar__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsk-en yakın komşu algoritması, paralelleştirme, mpiJava
AbstractElektronik posta kullanımının arttığı günümüzde, istenmeyen iletilerin sayısıda artmıştır. Çalışma, elektronik iletilerin belirlenmesi için kişisel bir filtreleme modeli geliştirilmesine yöneliktir. Bunun için geliştirilen sınıflandırıcı sayesinde, gelen iletinin istenen ya da istenmeyen ileti olup olmadığına karar verilir. Bu kararın verilme süresinin kısa olması gerektiği düşünülürse, sınıflandırıcının sonucu bildirme süresinin kısa olması gerekmektedir. Çalışmada, sürenin kısalması için, geliştirilen sınıflandırıcının paralelleştirilmesi sağlanmıştır.
Topics• Yüksek Başarım, Grid ve Kümeleme
• İstenmeyen Trafik: Spam, Virus, P2P
• Veri Madenciligi
Comments
Paper 71.pdf (490KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC