Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID79
TitleAVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI
Author(s)Author #1
Name: Özlem Hangün
Org: PORTAKAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Country: TURKEY
Email: ozlem.hangun__at__portakalteknoloji.com

Other Author(s)
KeywordsAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programları, TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri, Üniversite-Sanayi İşbirliği.
AbstractAvrupa Birliği( AB) Çerçeve Programları (ÇP), üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programları'ndan biridir. Bu programlar, amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllık programlardır. Önümüzdeki 6 yılı kapsayan, 2013 yılında sona erecek olan AB 7. ÇP, Lizbon hedeflerine ulaşılması amacıyla şekillendirilmiştir. 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan AB 7. ÇP'nin ana yapısı, "İşbirliği", "Kişiyi Destekleme", "Fikirler" ve "Kapasiteler" olmak üzere dört özel programdan oluşmaktadır. 7. Çerçeve Programı toplam bütçesi 53.2 milyar Avro olup, özel programlara ve alanlara göre bu miktarın dağılımı değişmektedir.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) AB Çerçeve Programları'na katılarak, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme imkanı bulur.Ayrıca konsorsiyumların akademik ortakları ile işbirliği (üniversite-sanayi işbirliği), ileri teknoloji geliştirilmesi, ileri teknolojiye erişim desteği sağlar. KOBİler, yeni pazarlara erişim, teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi , doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı ,kariyer gelişiminin desteklenmesi ,dışa açılma fırsatı ile kendilerini geliştirebilirler.

Bu çalışma AB 7. Çerçeve başvurularını ve bu başvurularda TÜBİTAK desteklerini, açılan çağrıları ve bilgi teknolojileri alanında Avrupa Birliği desteklerini içermektedir.
Topics• Arastirma Aglari, 7. Cerceve ve Teknokentler
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC