Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID8
TitleTarımda DataLogger Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Adil AKYÜZ
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Country: Türkiye
Email: adilakyuz__at__ksu.edu.tr

Author #2
Name: Ali ÇAYLI
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: Türkiye
Email: alicayli__at__ksu.edu.tr

Author #3
Name: Sait ÜSTÜN
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: Türkiye
Email: ustun__at__ksu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordstarım, datalogger, çevre denetimi
AbstractTARIMDA DATALOGGER KULLANIMI
Birçok alanda olduğu gibi tarımda da sıcaklık, nem, CO2, NH3 vb. gibi verilere sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Bazen sıcaklığın verime etkisi, bazen bir hayvan barınağındaki nem, NH3 gibi değerlerin hayvan gelişimine etkisi ve bazen de bir kovanın nakliyesi sırasında sıcaklık, CO2 gibi değerlerin etkisi araştırılırken bu tür değerlere sahip olmak çok önemlidir. Bu tür değerlere ne kadar çok sıklıkla sahip olunur ise araştırmaların istatistiksel açıdan değerlendirilmesi de o kadar kolay ve doğrulukla olmaktadır.
Tarımda özelliklede arazide yapılan faaliyetlerde bu tür verilere sahip olmak son yıllara kadar oldukça zordu. Eski DataLogger sistemlerinin 12, 24 veya 220 Volt gibi farklı değerlerde elektrik enerjisi ile çalışıyor olması bu zorlukların başında gelmekteydi. Oysa günümüzde gelişen elektronik ve bilgisayar teknolojileri sayesinde DataLogger’lar hem boyut hem de çalışma sistemleri açısından büyük değişiklikler göstermiştir.
Bu çalışmada eski ve yeni DataLogger sistemlerinin bir karşılaştırması yapılarak özellikle yeni DataLogger sistemlerinin tarımda kullanım olanakları açıklanacak ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesinde kullanılan bu tür sistemler den bahsedilecektir.

Topics• Tarımsal Bilişim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC