Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID85
TitleCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA ARAZİ KULLANIM ANALİZİ
Author(s)Author #1
Name: Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: sozozen__at__comu.edu.tr

Author #2
Name: İsmail KAHRAMAN
Org:
Country: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Email: ikahraman__at__comu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
AbstractBu çalışmada Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda arazi kullanım şekilleri ortaya çıkarılarak, bu alanda çeşitli ekonomik faaliyet alanlarının dağılımı ve milli park sınırları içinde kalan halkın milli park arazisinden yararlanma şekli Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak incelenmiştir. Harita ve uydu görüntülerinden elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılmış, bu mekansal veriye ilişkin ilişkisel veritabanları oluşturulmuştur. Gelibolu Milli Park sahasında arazi kullanım, turizm, yerleşme ve bitki örtüsü alanları ve bunların birbirleri ile olan etkileşimi mekansal veritabanları sorgulanarak elde edilmiştir. Yarımadanın güncel uydu görüntüleri ve 2001 yılında hazırlanmış arazi kullanımı haritası kullanılmıştır.
Topics• Veri Madenciligi
• Veri Tabani ve Yonetimi
Comments
Paper 85.doc (571KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC