Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID86
TitleYapı Analizinde Optimizasyon Tekniklerinin Kullanılması
Author(s)Author #1
Name: Mahmud Sami DÖVEN
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TURKİYE
Email: msamidoven__at__yahoo.com

Author #2
Name: Burak KAYMAK
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TURKİYE
Email: burakkaymak__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsYapı Analizi, Kafes, Optimizasyon
AbstractÖZET

Tüm yapılarda denge, kuvvet-deformasyon ve deplasman uyumu şartları sağlanmak zorundadır. Bu şartların matematik olarak tarif edilmesi ve tarif edilen bu denklemlerin çözülmesi ile yapı analiz edilmiş olur. Yapı tasarımının (topoloji, kesit ve malzeme özelliklerinin) belli olduğu analiz işlemi sonunda gerilme ve deplasmanlar bulunur. Bulunan bu değerler tayin ve tespit edilmiş limitlerle karşılaştırılır. Limitler sağlanıyor ise tasarım kabul edilebilir bir tekliftir. Daha iyi veya en iyi tasarımın bulunması ise bir deneme yanılma sürecidir.

Analiz işlemleri bilgisayarlarla çok hızlı bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Günlerce süren elde hesaplama süreçleri saatler mertebesine düşmüştür. Bu durumda tasarımcı vakit ve tecrübesi elverdiğince farklı kombinasyonları daha kısa sürelerde deneyebilmektedir.

Başlangıcı (1940-1950) ikinci dünya savaşı yıllarına rastlayan optimizasyon tekniklerinin kullanılması ilk olarak askeri çalışmalarda olmuştur. Literatürde yapı optimizasyonu ile ilgili ilk örnekler birkaç çubuklu kafes sistemlerin optimizasyonu olarak karşımıza çıkarken bugün bilişim teknolojisinin gelişmesi ile onlarca çubuktan oluşan sistemlerin çözümleri bile çok kısa sürelerde mümkün olmaktadır.

Geleneksel metotla analiz yapıldığında sabit olan kesit alanı, optimizasyon teknikleri ile analiz yapıldığında problemin bilinmeyenleri arasındadır. Geleneksel metoda göre daha fazla işlem gerektiren bu teknik, bilgisayarların gelişmesi ile kullanılabilir hale gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin bu derece geliştiği ve kullanım alanlarının evlere kadar girdiği bu dönemde analiz ve tasarım içeren eğitim ve uygulamaların bilgisayar destekli olarak tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada kafes sistemlerin optimizasyonu için bir model oluşturulmuş ve geliştirilen bilgisayar programı ile örnekler çözülmüştür.
Topics• İnsaat Bilisimi
Comments
Paper 86.doc (39KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC