Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID93
TitleÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİNİN BÖLGESEL ANALİZİ
Author(s)Author #1
Name: ALİ HAYDAR DOĞU
Org: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: ahdogu__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTemel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Okur-yazarlığı
AbstractBilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, enformatik (bilişim) teknolojisi olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okuryazar olmaları, mezuniyet sonrası iş bulabilmenin en önemli kriteri durumundadır. Bilişimi oluşturan bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz Temel Bilgi Teknolojileri eğitimidir. Bu çalışmada; Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 2440 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bölgesel haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermektedir. Bu sonuçlar ortaöğretim mezunu öğrencilerin düzeylerini göstermekle birlikte üniversitelerdeki Temel Bilgi Teknolojileri eğitimindeki yapılanmalara da ışık tutacaktır.
Topics• Temel Bilisim Egitimi
Comments
Paper 93.doc (254KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC