Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID97
TitleTÜRKİYE’DEKİ BESLENME VE DİYET WEB SİTELERİNİN YETKİ, GEÇERLİLİK VE KAPSAM KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: Deniz Özel
Org: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatsitik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Country: Türkiye
Email: denizozel__at__akdeniz.edu.tr

Author #2
Name: Selen Bozkurt
Org: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatsitik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Country: Türkiye
Email: selenb__at__akdeniz.edu.tr

Author #3
Name: Neşe Zayim
Org: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatsitik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Country: Türkiye
Email: nzayim__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsWeb siteleri, Beslenme, Değerlendirme
AbstractSağlıkla ilgili bilgi kaynağı olarak kullanılan web sitelerinin sayısındaki artış ve yaygın kullanım oranı bu tür web sitelerinin kalitesinin değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bir çok organizasyon web sitelerini ve bu sitelerde sunulan sağlıkla ilgili bilgileri değerlendirme ve derecelendirme çalışmaları yapmakta ve kriterler belirlemektedir. Örneğin, E-Avrupa 2002 Taslak Bildirisi’nde sağlıkla ilgili web siteleri için kalite kriterleri; şeffaflık ve dürüstlük, yetki, mahremiyet ve verilerin korunması, geçerlik, sorumluluk, erişilebilirlik, seçilmiş olan kitleye uygunluk olarak belirlenmiştir. Sağlıkla ilgili web sitelerinin tümünün sağlaması gereken bu genel kriterlere ek olarak belirli sağlık konularına özel web sitelerinin de içerik, kapsam gibi kriterlere göre değerlendirilmesi üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Amerika’da 2006 yılında yapılan geniş ölçekli bir çalışmaya göre kişilerin sıklıkla arama yaptıkları konu başlıklarında üçüncü sırada beslenme ve diyet konularında bilgi arama (%49) yer almaktadır ve bu çalışmada da beslenme ve diyet bilgisi sunan sitelerin şeffaflık ve dürüstlük, yetki, geçerlik kriterlerine göre değerlendirilmesi ve içeriklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar kelimelerin “beslenme diyet besin”, “diyet” ve “beslenme” olduğu üç durumda Google arama motoru kullanılarak yapılan aramanın sonucunda ulaşılan siteler incelenerek bu sitelerden herhangi bir dergiye ya da özel kuruluşa ait siteler, kişisel bloglar, yapım aşamasında ya da bakımda olan siteler elenerek 50 web sitesi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada değerlendirilen beslenme ve diyet ile ilgili web sitelerinin %96’sında (48) güncelleme tarihi bulunmamaktadır ve %46’sında (23) linklerin %5’inden fazlasına ulaşılamamaktadır. Web sitelerinin %64’ünün (32) kime ait olduğu, %66’sının (33) içerik sorumlusu %70’inin (35) iletişim adresi (e-posta adresi) yok veya belirsizdir. Ayrıca sitelerin %56’sında (28) sunulan bilgiyle ilgili herhangi bir kaynak gösterilmemiştir. Web sitelerinin %98’i (49) herhangi bir kurum tarafından değerlendirilip onaylanmamıştır. Sonuç olarak beslenme ve diyet bilgisi sunan web sitelerinin büyük kısmı site sorumlularının açıkça belirtilmediği, iletişimin kiminle olduğuna dair belirsizlik, güncelleme tarihinin bulunmaması ve kaynak gösterilmesinde hassasiyet duyulmaması nedeniyle şeffaflık ve dürüstlük, yetki ve geçerlik kriterlerini tam olarak sağlayamamaktadır.
Topics• Tıp Bilişimi
Comments
Paper 97.doc (31KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC