Üniversite Bilişimcileri İslam Dünyasının İlk Üniversitesinde Buluşuyor


Onbirinci Akademik Bilişim Konferansı 11-13 Şubatta dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesinde buluşuyor. “Altın Hilal”in üzerinde olan Harran, bir eğitim, ticaret ve kültür merkezi idi; şimdide Üniversite bilişimcilerin buluşma merkezi oluyor.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, insanlığı yeni bir toplum biçimine, Bilgi Toplumuna taşımakta. İnternetle somutlaşan gelişmeler, üniversitelerin konumunu; ar-ge, inovasyon, ömür boyu eğitim gibi kavramlar ve genetik mühendisliği, nanoteknolojiler, uzay teknolojileri gibi bazı yeni gelişen bilim dalları ile yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. İnternetin temsil ettiği değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, yaratılan katma değer açısından beyinsel emeği kol emeğinin önüne geçirmekte, ulusların zenginliğini yurttaşlarının beynindeki bilgilerle ölçmekte; hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal modelleri öne çıkartmakta; katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak öne çıkartmaktadır.


Bu değişim ülkemizin de bilim ve bilgi ağırlıklı bir rotaya girmesi gerektiğini söylüyor; Bilgi Toplumunu işaret ediyor. Akademik Bilişim Konferansı, İnternetin getirdiği fırtınaya karşı üniversitelerin cevabının arandığı bir konferanstır.


Akademik Bilişim Konferansları bilişime bulaşmış tüm üniversite topluluklarına ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Bilgisayar, Bilişim, Enformatik bağlantılı bölümlerin yanında, kütüphaneciler, medikal bilişimciler, tarımsal bilişimciler, mekansal bilişimciler, eğitim bilişimcileri de konferansın doğal katılımcılarıdır.


Akademik Bilişim Konferansı, büyük şehirlerin dışında, her yıl Anadolu’daki başka bir üniversitede konaklamaktadır. Bu hem üniversiteye ve şehre kendini tanıtma fırsatı vermekte, hem de konferans katılımcılarına her yıl yurdumuzun bir başka köşesini yakından tanıma şansı sunmaktadır.


Harran Ovasında Bilişim Fırtınası


Akademik Bilişim Konferansı, yapıldığı şehri bir Bilişim Fırtınası ile sarsmaya çalışmaktadır. Lise öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik İnternet ve açık kaynak kod etrafında bir sohbet toplantısı, kamu çalışanlarına yönelik bir e-devlet paneli, yurttaşlara yönelik güvenli internet, KOBİ'lere yönelik e-ticaret etkinlikleri yapılmaya çalışılanlar arasında. Yerel TV ve radyolar kanalıyla şehri bir bilişim ve internet fırtınasıyla sarsmak amaçlar arasında. Bilişim, ar-ge, inovasyon ve teknokentlerin bölgesel kalkınmada rolünü, yerel aktörlerle , ve ulusal aktörlerle, STK'larla tartışmak da planlarımız ve hayallerimiz arasında.


Konferans Bilişim ve Bilgi Toplumu konularında Ulusal Politikaların tartışıldığı, Bilişim kafa yorulduğu oturumları hep barındırdı ve barındırmaya devam edecek. Bizler Üniversitelerin birincil görevleri arasında topluma Entelektüel liderlik etmenin en başta geldiğini düşünüyoruz.


Üniversitelerin bilişim etrafında, kendi iç sorunları, sektörün ve toplumun sorunlarına ışık tutma, çözüm arama, dünyayı Bilgi Toplumuna götüren Bilişim Fırtınası’na üniversitelerimizin cevap verme çabasının yansıdığı bir konferans olmasını istemekteyiz.


Konferans süresince 2 salonda bilşimci yetiştirmek için eğitim seminerleri yapılıyor.. Eğitim seminerleri arasında Linux, açık kaynak ve Özgür Yazılım önemli bir yer tutmaktadır. Bizler, bunların ülkede bilişimin gelişmesi, rekabet gücü, istihdam, tasarruf, güvenlik açılarından önemli olduğunu düşünüyoruz. Konfernas öncesinde kamu ve üniveristelere yönelik 4 gündür süren Linux, Sistem ve Ağ yönetimi klurus yapılmakta, ayrıca pardus tanıtım seminerleri yapılmaktadır.


Konferans katılımcılara Şanlıurfa ve yöreyi, hatta Suriye'yi tanıma şansı sunmaktadır.

Etkinliğe Microsoft, HP, Mega, Alto, Yönsis, Lexmark, Oki, Exper, Targe Elektronik, Bilban, Bekdata, Sun, Kion Bilişim, Eroğlu, Probil, Canon Eurasia, Virtue Solutions firmaları sponsor olamaktadır.


AB09 3 gün 7 salonda 78 oturum olarak gerçekleşecek. Bu konferansa e-öğrenme konuları damgasını vuruyor: 7 bildiri oturumu, 4 oturumluk, UZEP Çalıştayı ve Uzaktan Eğitim Paneli. Mobil Teknolojiler, Güvenlik, Yazılım, Tıp, Web Teknolojileri ağırlığı olan konular. İnşaat ve Mekansal Bilişim 4 oturum sürüyor. 13 eğitim semineri oturumu ve konferans öncesi 4 günlük Linux, Sistem ve Ağ yönetimi dalında 1 günlük Pardus eğitimi yapıldı. Bildiri, eğitim semineri toplamı 210'u aştı.Yürütme Kurulu Adına

Mustafa AKGÜL

Şanlıurfa

VI