Akademik Bilisim 2009

TitleBiyometrik Güvenlik Sistemleri
Author(s)Author #1
Name: Rüya Şamlı
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ruyasamli__at__gmail.com

Author #2
Name: Mehmet Erkan Yüksel
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: eyuksel__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsbiyometrik güvenlik sistemleri, parmakizi tanıma, yüz tanıma, dijital imza
AbstractBilgi güvenliği günümüz teknoloji dünyasının en önemli problemlerinden biridir. Kişiler ya da kurumlar, her türlü bilgiyi güvenli bir ortamda tutabilmek ve bu bilgileri saklamak, korumak, gizli tutabilmek için büyük çabalar ve paralar harcamaktadır. Bir bilginin gizliliğinden ve güvenliğinden bahsedebilmek için söylenebilecek tek şey o bilginin kimsenin eline geçmemesi değildir. Bunun yanında bilginin bütünlüğü, bilgiyi gönderen kişinin gönderdiğini; alan kişinin de aldığını inkar edememesi gibi kavramlar da önem taşımaktadır. Bunlara bakıldığında gizliliğin en kritik noktalarından birinin yalnızca yetki verilmiş kişiler tarafından bilgiye erişmesi olduğu açıktır. Gerçek dünya ortamında kişilerin kimliklerini doğruladıkları imza, mühür gibi elemanlar, bu uygulamalar dijital ortamda gerçekleştiğinde geçerliliklerini yitirmektedirler. Dijital dünyada bunların yerine verilerin bazı matematiksel algoritmalardan geçirilmesi ile elde edilen dijital imzalar ya da sözkonusu kişilerin kendine has özelliklerinin kullanıldığı biyometrik güvenlik sistemleri kullanılarak sözkonusu kişinin kimlik doğrulaması sağlanabilir. Bu çalışmada dijital kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan biyometrik güvenlik sistemleri anlatılmıştır.
Topics Kriptoloji ve E-imza Kriptoloji ve e-imza
Comments
Submission 102.doc (261KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC