Akademik Bilisim 2009

TitleSosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri
Author(s)Author #1
Name: Yasin ÖZARSLAN
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ozarslan__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim,Social Presence, Sosyal Bulunuşluk,Telepresense,Telebulunuşluk
AbstractUzaktan eğitim yüz yüze eğitimle karşılaştırıldığında sosyal bulunuşluk (social presence) algısının göreli olarak düşük düzeyde olması, uzaktan eğitim için bir sınırlılık olarak dile getirilmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitimde telebulunuşluk (telepresence) çözümleri sosyal bulunuşluk algısına ilişkin olarak irdelenmektedir. Tele kavramı uzaklık ifade eden birleştirmelerde ve özellikle uzaktan iletimle ilgili olarak kullanılmaktadır [1]. Bu bağlamda Telebulunuşluk kavramı her ne kadar endüstride uzaktan kontrol uygulamaları ve endüstriyel robotlar için kullanılmaya başlansa da, kişiye gerçekte bulunmadığı bir ortada sanki ordaymış hissi verebilen teknolojiler kümesi olarak ifade edilmektedir. Farklı telebulunuşluk çözümleri ile eşzamanlı uzaktan eğitim etkinliklerinde farklı mekânlardaki bireylerin sanki aynı ortamdaymış gibi hissetmelerini sağlayarak sosyal bulunuşluk algı düzeyleri artırılabilmektedir. Bu çalışma ile ulusal alan yazınına telebulunuşluk ve çözümleri hakkında katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 105.pdf (319KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC