Akademik Bilisim 2009

TitleCMS,LMS ve LCMS Kavramları
Author(s)Author #1
Name: Özlem Ozan
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: Turkey
Email: ozlemozan__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsiçerik yönetim sistemi, lms,öğrenme yönetim sistemi, cms, öğrenme içerik yönetim sistemi, lcms
AbstracteÖğrenme ve uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim içeriği ve uygulamalarının elektronik ortamdaki yönetimi giderek önem kazanmıştır. Buna paralel olarak içerik ve uygulamaların nasıl yönetileceği tartışılmaya başlanmıştır. Eğitim öğretim süreçlerinin, içeriklerinin veya etkinliklerinin bir arada ya da ayrı ayrı yönetilebileceği pek çok farklı uygulama mevcuttur ancak bu bağlamda konuyla ilgili kavram kargaşası da süregelmektedir. Bu çalışmada, içerik yönetim sistemi (content management system-cms), öğrenme yönetim sistemi (learning management system-lms), ve öğrenme içerik yönetim sistemlerinin (learning content management system-lcms) kavramları irdelenecek ve bu bağlamda ulusalalan yazına katkı sağlanmaya çalışılacaktır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Comments
Submission 109.pdf
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC