Akademik Bilisim 2009

TitleBİLGİ KAYNAKLARININ İŞLETİMİNDE ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİMİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ
Author(s)Author #1
Name: Hüseyin Odabaş
Org: Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Country: Turkey
Email: odabashuseyin__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsDoküman Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Enformasyon Yönetimi, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Document Management, Knowledge Management, Information Management, Records Management, Electronic Records Management, Informatics S
AbstractÇalışmada bilgi, enformasyon, belge ve doküman yönetimi yaklaşımları kavramsal olarak irdelenmektedir. Aynı zamanda çalışmada belge yönetimi ve doküman yönetimi yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulmaktadır. Çalışma, kamu kuruluşlarında e-devlet uygulamaları ile geliştirilen bilgi sistemlerinin sahip olması gereken özellikler ile son bulmaktadır. /
In this study, there is conceptual examination of knowledge, information, records, and documents management approaches. In addition to this, it is focused on the similarities and differences between both records and document managements. The study is concluded by the requisite characteristics of information systems which are developed by e-government applications at public institutions.
Topics Kurumsal İnternet Politikaları
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Comments
Submission 11.pdf (304KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC