Akademik Bilisim 2009

TitleÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM
Author(s)Author #1
Name: Alev Özkök
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ozkok__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsÖğrenme ortamları, uzaktan eğitim, disiplinlerarası yaklaşım
AbstractBu çalışmada, disiplinlerarası yaklaşıma göre çevrimiçi öğrenme ortamları, öğrenme ortamları araştırmaları ve uzaktan eğitim kapsamında incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamları, sosyal psikolojinin alt alanı olan öğrenme ortamları araştırmaları ile uzaktan eğitim araştırmalarının oluşturduğu disiplinlerarası bir sentezdir (Walker, & Fraser, 2005). Bu araştırmada, Türkiyedeki yüksek öğretim kurumlarında, psikososyal boyutları çerçevesinde yeterli düzeyde ele alınmayan çevrimiçi öğrenme ortamları araştırmalarının önemi ve gerekliliği vurgulanarak, dayandığı temel teoriler, gelişim süreci ve uygulandığı ülkelerde hangi düzeyde kullanıldığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Topics Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 124.doc (61KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC